Hlavné menu

Počet návštev: 4113133

Mliečny program na škole - BREJKY

9.9.2010
Aj v tomto šk.roku si môžu žiaci na našej škole obohatiť "desiatový jedálniček" o mliečne výrobky od firmy RAJO (obľúbené BREJKY).      Každý žiak si môže bezplatne v kancelárii školy vyzdvihnúť čipovú kartu s návodom na jej dobíjanie. Rodičia potom následne podľa vlastného uváženia dobíjajú túto kartu kreditom v ľubovoľnej výške buď úhradou cez internet alebo poštovou poukážkou. Dôležité je uviesť správny VARIABILNÝ SYMBOL, ktorým je ČÍSLO KARTY!!!   

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria