Hlavné menu

Počet návštev: 4113115

Deň zeme

24.5.2010
V rámci projektu Meteorológia pre verejnosť   realizovaného Geofyzikálnym ústavom SAV sa na našej škole uskutočňujú viaceré aktivity zamerané na tému Voda a jej premeny:
 http://www.czssab.edu.sk/index.php?what=clanok16co=&lang=sk
Hra Deň Zeme  (5. a 6. ročník počas voliteľných predmetov)
Projektový týždeň na tému voda - tvorba plagátov, projektov, animácií, práca s interaktívnymi informačnými stránkami, meranie pH vody a nápojov, meranie relatívnej vlhkosti vzduchu ( Všetky ročníky na hodinách   prírodopisu, fyziky, informatiky, výtvarnej výchovy, voliteľných predmetov)
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria