Hlavné menu

Počet návštev: 4113714

Keď sú Vianoce ...

V pondelok 14.12.2009 sme spolu hľadali skutočné posolstvo Vianoc . Žiaci a učitelia speváckeho zboru, školskej kapely, divadelného krúžku, tanečného krúžku a krúžku ľudových piesní pripravili Sabinovčanom krásne vystúpenie v Mestskom kultúrnom stredisku.
„Aktuálne, pôsobivé, krásne, príjemné, dojímavé...“ 

Tak hodnotili prítomní vystúpenie žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa na vianočnej akadémii v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove. Žiaci , aj tí najmenší , sa zhostili zodpovedne svojej role a podali ozajstné výkony v speve, v hudbe , v tanci i herectve. Bolo to naozaj umelecky hodnotné podujatie. Celé predstavenie bolo obrazom súčasnej doby. Premyslený, dobre zostavený scenár svojim obsahom nenásilne poukázal na negatívne osobné postoje k duchovným hodnotám, k láske k blížnemu, k porozumeniu a k vcíteniu sa do problémov druhých. Odhalil konzumizmus, vnucovanú reklamu, honbu za ziskom, egoizmus, hýrenie a upriamil pozornosť diváka na ozajstný význam Vianoc - prijať Ježiša Krista do svojho srdca. ďakujeme pedagógom, zainteresovaným na príprave i realizácii programu, scény, pracovníkom MKS, za sprístupnenie kultúrnych priestorov a perfektné ozvučenie, a účinkujúcim žiakom za skvelé výkony. Verím, že za všetkých divákov

Mgr. Peter Cehelský 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria