Hlavné menu

Počet návštev: 4113702

Účelové cvičenie

1. 6. 2009
Žiaci si súťažnou formou preverili nadobudnuté vedomosti a ukázali praktické zručnosti na piatich stanovištiach

 • zdravotná príprava (p. Mačeková)
 • riešenie mimoriadnych situácií (p. Ďuran)
 • pobyt a pohyb v prírode (p. Čisáriková) ...

 • dopravná výchova (p. Kolarčík)
 • streľba zo vzduchovky (p. Ďuran)

Výsledky plnenia úloh na jednotlivých stanovištiach a ich bodové ohodnotenie:

 

1. miesto                     9. B trieda                  44 bodov

2. miesto                     9. C                             41 bodov

3. miesto                     8. roč.                         40 bodov

4. miesto                     6. B                             39 bodov

5. miesto                     7. B, 7.C                     37 bodov

6. miesto                     5. A                            34 bodov

7. miesto                     7. A, 5. B                    33 bodov

8. miesto                     6. A                            30 bodov

9. miesto                     9. A                            29 bodov

 

 

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria