Hlavné menu

Počet návštev: 4118683

Deň otvorených dverí - DOD

11. 6. 2009 – sa otvorili brány našej školy širokej verejnosti. Smerovníky vo vestibule ukázali kadiaľ sa vydať za spoznávaním tajomstiev a práce našich žiakov a učiteľov ...
... prvou zastávkou bolo stanovište MHK, ktorého mládežnícke družstvá pracujú v ŠKD.

... veľký záujem vyvolal tanec robotov,

... návštevníci si mohli prezrieť DVD filmy, vytvorené žiakmi v krúžku – Tvorba a spracovanie videa z rôznych podujatí uskutočňovaných na škole počas šk. roka ...

... zasmiali sa pri vytváraní animovaného filmu ...

... zaspievať si mohli so školským speváckym zborom CANTABILE ...

... a tí, ktorí radi skúšajú nové veci, si „pod dohľadom“ mohli vyskúšať chemické pokusy a novej učebni prírodovedných predmetov ...

... záujem bol aj o interaktívnu tabuľu ...

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria