Hlavné menu

Počet návštev: 4287218
 • V pondelok 14.12.2009 sme spolu hľadali skutočné posolstvo Vianoc . Žiaci a učitelia speváckeho zboru, školskej kapely, divadelného krúžku, tanečného krúžku a krúžku ľudových piesní pripravili Sabinovčanom krásne vystúpenie v Mestskom kultúrnom stredisku.
  „Aktuálne, pôsobivé, krásne, príjemné, dojímavé...“ 
  23.06.2014 10:31 | viac »
 • Nedeľné adventné popoludnie nám 6.12.2009 svojou prítomnosťou obohatil o. biskup Bernard Bober a 13.12.2009 člen skupiny Komajota Martin Husovský. Priateľská atmosféra, pohostenie, káva a čaj samozrejme nechýbali.
  čo sme zažili v prítomnosti biskupa ? 
  23.06.2014 10:30 | viac »
 • 13. novembra 2009 boli žiaci deviateho ročníka našej školy na súťaži v robotike FLL 2009 v Košiciach, kde prezentovali svoje riešenie pre lepšiu dopravu. 
  23.06.2014 10:24 | viac »
 • 26. 10.2009
  Ponúkame seriál o voliteľných predmetoch pre žiakov 5.-6. ročníka v rámci nášho školského vzdelávacieho programu na http://czssabinov.spaces.live.com/ našom live priestore  kde budú postupne pribúdať charakteristiky jednotlivých predmetov
  23.06.2014 10:18 | viac »
 • Aj krásny čas prázdnin sa nezadržateľne blíži k svojmu záveru. No septembrom začína opäť niečo nové - priateľstvá, zážitky, vedomosti, radosti... skrátka nový školský rok.
  Na našej škole ho začneme 2.9.2009 (streda) slávnostnou sv.omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv.Jána Krstiteľa v Sabinove. Po nej sa presunieme do areálu školy, kde bude slávnostný príhovor riaditeľa školy a žiakom i rodičom budú poskytnuté informácie k začiatku nového školského roka.
  23.06.2014 10:16 | viac »
 • 30. júl pre piatich sabinovských žiakov neznamenal vysvedčenie a prázdniny, ale veľkú výpravu do neznáma (Rakúsko), veľa práce, kus adrenalínu, kopec angličtiny a množstvo nových priateľov všetkých farieb sveta.
  23.06.2014 10:14 | viac »
 • 19.6.2009
  Nezadržateľne sa blíži záver školského roka a čas na vyhodnotenie a ocenenie práce žiakov počas neho. Príležitosťou k tomu bude sviatočný deň 11.6.2009 – Deň otvorených dverí (DOD) v našej škole...
   
  23.06.2014 10:02 | viac »
 • Pozývame vás na koncert speváckeho zboru Cantabile Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa  Sabinov a pozvaných hostí.
  Kde?  Kultúrne centrum Na korze
  Kedy? 17. 6. 2009 o 17:00
  Účinkujú: Cantabile, tanečný krúžok, Robolab a iní
  23.06.2014 09:48 | viac »
 • 15.5.-17.5.2009 sme sa už po druhý krát zúčastnili Celoslovenskej robotickej súťaže ROBOCUP. Okrem tanečníkov  sme  tohto roku  skonštruovali a natrénovali aj futbalistov.  V kategórii Tanec robotov tímu Wild East získal 1. miesto....
  23.06.2014 09:46 | viac »
 • 10.5.2009 
  Hurá!“ zaznelo z mnohých úst členov speváckeho zboru Cantabile, keď sa dozvedeli o ďalšom (už štvrtom) sústredení. V štvrtok 30.4.2009 sme sa zišli na vlakovej stanici a čakali na vlak, ktorý nás mal odviezť do Bardejova. Cestu si skrášlil každý podľa svojej chuti: niektorí hrali karty, iní zas čítali, spievali, počúvali hudbu...
   
  23.06.2014 09:45 | viac »
 • Vo štvrtok 16. 4. 2009 sa v Centre voľného času v Sabinove uskutočnila biologická olympiáda  kategórie E – Poznaj a chráň v odbornosti botanika a zoológia. Nechýbala na nej ani naša škola. Vyše mesiaca a dôsledne sa na túto olympiádu pripravovali Eva Homzová zo 7.B a Martin Cehelský zo 6.B, obaja v odbornosti zoológia. Po identifikovaní jednotlivých druhov živočíchov žijúcich vo vode i v blízkosti vody a náročnom teste Evka obsadila 1. miesto a Martin Cehelský 3. miesto. Z celého srdiečka im k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 12. mája 2009 v Prešove.
  23.06.2014 09:44 | viac »
 • 6.4.2009
  Školského kola 55. ročníka tejto recitačnej súťaže sa zúčastnilo 38 súťažiacich, 15 v kategórii poézia a 23 v kategórii próza. Víťazom srdečne blahoželáme. Do okresného kola, ktoré sa bude konať 22. apríla 2009 v priestoroch ZŠ Komenského v Sabinove, postupujú A. Smetanková, P. Turáková, M. Šimčíková, E. Homzová, L. čekanová, M. Mervová
  23.06.2014 09:42 | viac »
 • Okresné kolo prebehlo v piatok 13.3. 2009 na ZŠ  Komenského v Lipanoch. Katarína čekanová obsadila  vynikajúce druhé miesto v kategórii deviatakov a jej sestra Lívia v kategórii ôsmakov skončila na peknom treťom mieste...viac na http://czssabinov.spaces.live.com/ Náš live priestor.
  23.06.2014 09:40 | viac »
 • 15.3.2009
  Súťaž sa uskutoční 1. apríla 2009 (streda) od 13:45 hod.
     I. kategória – 2. – 4. ročník
    II. kategória – 5. – 7. Ročník
   III. kategória – 8. – 9. ročník
  Osobitne sa súťaží v poézii a osobitne v próze. Okresné kolo sa uskutoční 22. apríla 2009 v ZŠ Komenského. Tešíme sa na vaše umelecké výkony.
   
  23.06.2014 09:39 | viac »
 • 3.3.2009 
  Dňa 18.02.2009 sa na CZŠ sv. Jána Krstiteľa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 40 žiakov... viac na  http://czssabinov.spaces.live.com Náš live priestor
   
  23.06.2014 09:38 | viac »
 • 16.2.2009
  Na chodbách školy ste mohli stretnúť nielen žiakov, ale aj zbojníkov, škriatkov, rytierov, lesné víly, ... viac na  http://czssabinov.spaces.live.com Náš live priestor   (Nájdete tam aj fotky v priečinku Karneval 2009)
  23.06.2014 09:35 | viac »
 • 1. 6. 2009
  Žiaci si súťažnou formou preverili nadobudnuté vedomosti a ukázali praktické zručnosti na piatich stanovištiach
  • zdravotná príprava (p. Mačeková)
  • riešenie mimoriadnych situácií (p. Ďuran)
  • pobyt a pohyb v prírode (p. Čisáriková) ...
  03.06.2014 09:19 | viac »
 • 21. mája 2009 – pripomenuli sme si Nanebovstúpenie Pána.
  Oslavu sme začali sv. omšou vo farskom kostole. Po nej pokračoval kultúrny program v telocvični školy.
  03.06.2014 09:10 | viac »
 • 11. 6. 2009 – sa otvorili brány našej školy širokej verejnosti. Smerovníky vo vestibule ukázali kadiaľ sa vydať za spoznávaním tajomstiev a práce našich žiakov a učiteľov ...
  ... prvou zastávkou bolo stanovište MHK, ktorého mládežnícke družstvá pracujú v ŠKD.
  17.06.2014 11:55 | viac »
 • žiaci a zamestnanci školy aj v tomto roku sa zapojili do zbierky „Tehlička pre Sudán“
  organizoval:    Ing. Mgr. Jozef Kovalik
  premietal film o činnosti SAVIa i o misijnej práci. 
  03.06.2014 09:01 | viac »
 • okresné kolo
  13. 3. 2009 v Lipanoch
  2. miesto – Katarína Čekanová
  6. miesto – Filip Hendrichovský
  žiakov pripravila:        M. Loučková
  03.06.2014 08:59 | viac »
 • 37. ročník obvodového kola
  miesto konania: ZŠ Lipany, Komenského 13
  3. februára 2009
  1. miesto – Ladislav Janiga
  žiaka pripravila: M. Semanová
  17.06.2014 11:52 | viac »
 • 6. – 13. 6. 2009
  Výtvarná výstava s medzinárodnou účasťou hodnotená primátorom mesta Ing. Petrom Molčanom, bola organizovaná ZUŠ v Sabinove.
  Ocenenie za našu školu získal:          Dominik Kovalík 8.B
  03.06.2014 08:52 | viac »
 • Deti z ŠKD sa dňa 20. mája o 14:00 hod. zúčastnili na besede so spisovateľkou Veronikou Šikulovou – podujatie moderovala Zuzana Belková. Spolu so žiakmi ZŠ pri Komeského 13 v besede sa veselo zapájali do rozhovoru v príbehoch z detstva spisovateľky.
  03.06.2014 08:51 | viac »
 • 21. 5. 2009
  Do akcie sa zapojili piataci z CZŠ s učiteľom Martinom Macejom.
  Hliadkovali s policajtmi oproti sabinovskému hotelu v smere z Lipian do Prešova. „Tých lepších bolo viac“, zreferovali deti. 
  03.06.2014 08:51 | viac »
 • S myšlienkou trochu prezentovať mlieko ako jeden z najdôležitejších zdrojov výživy tu bolo májové popoludnie pre deti z ŠKD v CVC boli pre ne pripravené rôzne zábavno – športové disciplíny.  ...
  03.06.2014 08:50 | viac »
 • 28. jún 2008 – 29. jún 2009
  Žiaci krúžkov „Víkendová turistika“ a „Poznávame Boha z Písma i z prírody“, pod vedením p. uč. M. Zborayovej a M. Palenčárovej si zo záujmom prezreli výstavu o sv. Pavlovi v gr. kat. seminári v Prešove ...
  03.06.2014 08:49 | viac »
 • HaP v Prešove – OKRESNÉ KOLO 2009
  • práce postupujúce do celoslovenského kola v kategórií – najlepšie ocenené práce.
  • II. kategória: (1. – 4. ročník ZŠ)
  Dominika Gargaliková – Ochranca
  Lenka Sirotňáková – Kozmický vták
  Michaela Konečná – Hviezda Leva
  Patrícia Turáková – Vidím ťa
  03.06.2014 08:46 | viac »
 • víťazi šk. kola:
              I. kategória:    Erik Dragoň 3. roč.
                                     Lívia Kvašňáková 1. roč.
                                     Jozef Letkovský 2. roč.
                                     Dominika Gargalíková 2. roč. ...
  03.06.2014 08:45 | viac »
 • V dňoch 20. – 27. februára sa zamestnanci školy: pán riaditeľ P. Hužvár, Eva Čirariková, P. Cicoňová a A. Falatová zúčastnili celodiecéznej púte. Prešli Grécko od Solúna na sever cez Atény a Korint až po mesto Patra na severozápade Peloponézu. 
  03.06.2014 08:41 | viac »
 • 23. – 27. februára – od 8:00 hod. do 15:00 hod.
  Pondelok:        Umelecký deň – výroba náramkov, výtvarná súťaž, návšteva saleziánskeho strediska
  Utorok:           Športový deň – pohybové a loptové hry...
  03.06.2014 07:51 | viac »
 • Na chodbách sme mohli stretnúť nielen žiakov, ale aj zbojníkov, škriatkov, rytierov, lesné víly, Snehulienku, Spidermana, ba aj veličenstvo egyptského panovníka ... 
  02.06.2014 11:43 | viac »
 • ... niektoré aktivity sa konajú pravidelne, deti sa na ne tešia. Valentínsku „disku“ sme u mali prvýkrát.
  Deti tento sviatok majú rady, vyrábajú darčeky pre kamarátov a blízkych. 
  02.06.2014 11:40 | viac »
 • Sviatok sv. Valentína bol v tomto roku naplnený v našej škole hudbou a zábavou. Rodičia žiakov sa tradične stretli na Krepľa bále.
  Doobeda sa pripravovala miestnosť a večer sa začal kultúrnym programom v podaní žiakov školy, ktorí rodičom ukázali ako sa to má „roztočiť“ na parkete.
  02.06.2014 11:37 | viac »
 • Dňa 15. 2. 2009 žiaci 6. ročníka pod vedením učiteliek Mgr. M. Boriščákovej a Mgr. E. Čisarikovej absolvovali dejepisnú exkurziu do archeologického areálu Gánovce pri Poprade, kde sa našiel odliatok lebky Neandertálca.
  V múzeu si žiaci upevnili učivo o praveku.
                                                 podklady pripravila: Mgr. E. Čisariková
  02.06.2014 11:36 | viac »
 • organizátor:     p. Zuzana Rolíková
  Zúčastnení žiaci ZŠ Sabinov a okolie. Práce boli vystavené v informačnom stredisku MsKS.
   
  02.06.2014 11:35 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria