Hlavné menu

Počet návštev: 4134557

Reprezentácie žiakov

Matematická olympiáda
okr. kolo
reprezentovali                         umiestnenie
Janiga Peter 6. r.                     1. miesto
Slaninka Ladislav 9. r.           2. miesto
Čekanová Lívia 7. r.               7. miesto ÚR
Slaninka Peter 9. r.                 5. miesto ÚR

Pytagoriáda- okresné kolo

Čekanová Katarína 8.r. – 1. miesto

Janiga Ladislav 6.r. – 2. miesto

Spišaková Viktória 4.r – 12. m. – ÚR

 

žiakov pripravila: p. uč. A. Šandorová

Matematický klokan

 • medzinárodná súťaž
 • zapojilo sa 16 žiakov
 • úspešní riešitelia:  Sirotňaková Lenka 3.r.

Drábová Marianna 3.r.

Smetanková AnnaM. 3.r.

Pribulová Natália 4.r.

Smolková Denisa 4.r.

Spišáková Viktória 4.r.

Šoltýs Vladimír 4.r.

 • žiakov pripravili:  p. uč. Mgr. M. Zborayová

p. uč. Mgr. M. Kolarčíková

 

            Chemická olympiáda

            Anna Slaninková – 6. miesto ÚR

           

            Bilogická olympiáda

            -     okr. kolo Botanika

                        1. miesto Juraj Radačovský 6. r.

                        2. miesto Marek Šoltýs 9.B

                        ÚR Branislav Švec 9.B

 • Zoológia

1. miesto Homzová Eva 6.B

ÚR Surmík Igor 6.B

            krajské kolo

 • botanika:  Juraj Radačovský 6. m. – ÚR
 • zoológia:  Eva Homzová 11. m. – ÚR

 

Fyzikálna olympiáda

okresné kolo

 • Slaninka Peter 6. miesto – ÚR
 • Janiga Martin 7. miesto – ÚR

žiakov pripravila: p. uč. Ing. Mária Loučková

 

Geografická olympiáda

okresné kolo, krajské kolo

Ladislav Janiga – 1. miesto a ÚR

žiaka pripravila: p. uč. PaedDr. Marcela Semanová

 

Literárne súťaže

SARM – Laureát

 • prednes prózy –    Slaninková Lívia 9.B

Bortňak Jozef 5.B

 • prednes poézie – Slaninková Bernardeta 7.B
 • ocenená za vlastnú tvorbu – Petriľaková Andrea 8.C

Okresná súťaž v rétorike – 3. miesto – Škvarlová Jana 8.B

pripravili:        p. uč. Mgr. Eva Antolová

                        p. uč. Mgr. Alena Triščová

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria