Hlavné menu

Počet návštev: 4287118
 • 14.11.2008
  V prvej celoslovenskej súťaže v stavaní a programovaní robotov  v Bratislave. Žiaci z tímu Maníci: M.Škovránková, V.Kišeľaková, M.Vargovčík, A.Miščík, M.Župa, A.Revák, P.Dačo, K.Kišeľak pod vedením Ing. T. Vargovčíkovej a Mgr. P.Cehelského získali 1. miesto v kategórii Robot Design. Žiaci zároveň pracovali aj na výskumnom projektea vytvorili zaujímavaú stránku o globálnom otepľovaní.
  23.06.2014 09:33 | viac »
 • 13.10.2008
  V rámci celoslovenskej súťaže  náš žiak Daniel Kandráč pod vedením vedúcej fotografického krúžku Evy Burgrovej získal 2.miesto.
   
  23.06.2014 09:32 | viac »
 • 13.10. 2008 
  Naši žiaci pod vedením vedúceho krúžku Jozefa Kovalíka získali 2.miesto s animovaným filmom Ordinácia v školskej záhrade a s filmom Writter´s World ocenenie za nápad.
   
  23.06.2014 09:31 | viac »
 • Z programu detí: 1. stupeň - tanečný krúžok 
   
  02.06.2014 11:32 | viac »
 • V novembri 2008 sa naši ôsmaci boli pozrieť, ako sa čistia odpadové vody. Podujatie pripravila p. uč. M. Loučková
  02.06.2014 11:16 | viac »
 • Pri príležitosti slávenia patrocínia farského kostola sa 28. a 29. augusta konali oslavy slávnosti mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.
  Pod názvom Farský deň sa skrýva pestrá mozaika podujatí.
  Prvý deň tohto dvojdňového podujatia naplnila sv. omša pre mládež a celodenná adorácia.
  02.06.2014 10:54 | viac »
 • Zoznam zamestnancov školy k 1.9.2008 .
  02.06.2014 10:40 | viac »
 • (motto XXIII. svetové dni mládeže Sydney, Austrália – 15. – 20. 7. 2008)
   
  Modlitba za školu 
  02.06.2014 10:39 | viac »
 • 5. 7. 2008
  roztancované žiačky 
   
  02.06.2014 10:35 | viac »
 • 8-ročné gymnázium:   4 žiaci
  šk. dochádzku ukončilo 48 žiakov
              Gymnázium:               9 žiakov
              Stredné odb. školy:    28 žiakov
              Str. odb. učilištia:
                   - štud. odbor. 8 žiakov
                   - učebné odb.  3 žiaci
   
  02.06.2014 09:39 | viac »
 • ... a škola vyzerala trochu inak.
  Rôzne stanovištia so zaujímavými disciplínami spojené so zbieraním žetónov, za ktoré si deti menili sladkosti.
  02.06.2014 09:35 | viac »
 • Naše mesto zažilo od 8. do 14. júna tradičné podujatie, ktorého súčasťou bol aj 36. ročník Sabinovského jarmoku.
  02.06.2014 08:46 | viac »
 •  Spišský hrad - 8.A a 3.roč
  28.05.2014 10:50 | viac »
 • Cezpoľný beh – okr. kolo
  • družstvo dievčat
   • 1. miesto – Falatová, Dragňová, Andrejová
   • 1. miesto – jednotlivci – Falatová
  • basketbal chlapcov – 3. miesto
  T. Lipták, M. Falat, P. Ceheľský, J. Zboray, T. Borz, P. Čorba, M. Tomáško, F. Jurko, P. Zlatohlavý, J. Ľubocký, M. Miščík, M. Tupta, J. Dzurík, M. Karaffa, J. Kropiľak, J. Kuba
  28.05.2014 08:47 | viac »
 • Matematická olympiáda
  okr. kolo
  reprezentovali                         umiestnenie
  Janiga Peter 6. r.                     1. miesto
  Slaninka Ladislav 9. r.           2. miesto
  Čekanová Lívia 7. r.               7. miesto ÚR
  Slaninka Peter 9. r.                 5. miesto ÚR
  28.05.2014 08:33 | viac »
 • vyhlasovateľ – AGROMILK SABINOV – do súťaže sa zapojilo 12 tried zo 17 najlepší zberateľ
  28.05.2014 08:32 | viac »
 • Tým, ktorých policajti prichytili pri dopravnom priestupku, žiaci rozdali citróny. Chvála Bohu bolo viac jabĺk.
  28.05.2014 08:30 | viac »
  • v stavbe a programovaní robotov – kategória tanec
  1. miesto:        Pavol Dačo
                          Marek Župa
                          Anton Revák
  žiakov pripravila: Ing. Terézia Vargovčíková
   
  28.05.2014 08:27 | viac »
 • víťazka okresného kola s postupom na krajské kolo: Jana Janičinová 7.B
  Konečná Marianna 3. roč.
  Smetanková Annamária 3. roč.
   
  28.05.2014 08:06 | viac »
 •  - speváčky pred súťažou:
  • Katarína Čekanová - 7.B
  • Natália Halayová - 7.B
  • Magdaléna Kropiľaková
  • Zuzana Vužňáková - 8.B
  • Mária Zborayová - 4.B
  • Jana Janičinová - 7.B
  • Anna Ščavnická - 7.A
  28.05.2014 07:50 | viac »
 • Sviatok zamilovaných priblížili žiaci 8.B triedy pod vedením p. uč. Vojtkovej  pripravili žiačky Monika Škovránková a Veronika Kišeľaková rozhlasovú reláciu, kde informovali spolužiakov o tom kto bol sv. Valentín, prečo sa slávi tento sviatok, ale aj podali informácie ako môžu v tento deň pripraviť „valentínsky“ kamaríti sebe navzájom.
  27.05.2014 10:23 | viac »

 • Fašiangy s rodičmi 
  27.05.2014 10:22 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria