Hlavné menu

Počet návštev: 4123943

Matematický klokan

  • medzinárodná korešpondenčná súťaž
úspešnými riešiteľmi za rok 2007 boli žiaci:
            Miriam Konečná         2. roč.
            Lenka Pribulová         3.A
            AnnaMária Homzová 3.B
            Vladimír Šoltýs          3.B
            Mária Tulejová           4.A
            Ladislav Janiga           5.B

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria