Hlavné menu

Počet návštev: 4123924

Okresné kolá olympiád

Z Anglického jazyka
            3. miesto –      Jana Reváková 9.B
                                   Škvarlová Jana 7.B
            pripravila: Mgr. Anna Tumidalská
Z Biológie „Poznaj a chráň“
            2. miesto -       Marek Šoltýs 8.B
            1. a 4. miesto – Jana Reváková 9.B – krajské kolo
            5. miesto -       Marek Šoltýs 8.B – krajské kolo
            3. miesto -       Branislav Švec 8.B
5. miesto patrilo aj žiačkam: Magdaléne Kropiľakovej
                                                           Natálii Markovej 8.B
                                                           Lívii Slaninkovej ...

Z matematiky

            2. miesto -       Pavol Dačo  6.B

            úspešní riešitelia:        Čekanová Katka a Lívia 6.B

                                               Jana Reváková 9.B

                                               Marek Šoltýs 8.B

                                               Mária Janigová 9.B

                                               Jozef Knut 7.C

                                               Lacko Janiga 5.B – 1. miesto

Pytagoriáda

            1. miesto -       Lacko Janiga 5.B

                                   Šoltýs Vladimír 3.B

            2. miesto -       Slaninka Peter 8.B

 

Fyzikálna

            2. miesto -       Peter Slaninka

            4. miesto -       Martin Janiga 8.B

Chemická

            5. miesto –      Gabriela Hajduková

            pripravila: Mgr. Mária Mačeková

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria