Hlavné menu

Počet návštev: 4123933

V novom školskom roku začíname ...

  • celkový počet 380 žiakov, do 1. ročníka nastúpilo 31 žiakov
  • vyučujú sa v 17 triedach, 4 odborné učebne (informatika, fyzika, dielne, telocvičňa)
  • fungujú tri šk. zariadenia:            školský klub detí
školské stredisko záujmovej činnosti
školská jedáleň ...

  • v škole pracuje 26 interných a 4 externí pedagogickí zamestnanci:

Vedenie školy: riaditeľ          -           Mgr. Peter Hužvár

                        zástupcovia     -           Mgr. Eva Antolová

                                                           Mgr. Zuzana Summerová

                                                           Ing. Mgr. Jozef Kovalík

Učitelia školy:

            Mgr. Juliána Balážová – sl. j.

            Mgr. Martin Belas – kaplán gréc. náb.

            Mgr. Mária Boriščáková – Sj, D

            Mgr. Ivan Ďuran – Tv

            Mgr. Elena Hužvárová – 1.A

            Mgr. Martin Ivanko – Macej – Aj

            Mgr. Mária Janečková – 2. roč.

            Mgr. Jozef Kohut – kaplán rim. kat.

            Mgr. Jozef Kolarčík – M

            Daniela Kolarčíková – ŠKD

            Mgr. Jozef Kozák – kaplán rim. kat.

            Ing. Mária Loučková – M, F

            Mgr. Mária Mačeková – Ch, Hv

            Mgr. Jiří Matušinský – M

            Mgr. Eva Novotná – Nj

            Mgr. Mária Očipová – 3.A

            Ing. Mgr. Mária Palenčárová ThLic. – náb.

            Mgr. Mária Privarčáková – 1. r.

            Mgr. Lucia Sečová – 4.B

            PaedDr. Marcela Semanová – Z, M

            Mgr. Antónia Šandorová – M, N

            Mgr. Alena Triščová – Sj, N

            Mgr. Anna Tumidalská – Aj

            Mgr. Daniela Vinclerová – Pr.

            Antónia Vojtková – Vv

            Mgr. Mária Zborayová – 4.B

THP:   Mária Janičová – hospodárka

            Dušan Cuker – školník

            Mária Čorbová – upratovačka

            Anna Falatová – upratovačka

            Gabriela Marhevská – upratovačka

            Miloslava Radačovská – upratovačka

šk. jedáleň:

            Marta Diová – vedúca

            Irena Peregrínová – kuchárka

            Jana Molčanová – kuchárka

            Viera Marcinková – pomocná sila

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria