Hlavné menu

Počet návštev: 4113608

Športovci

 • Atletika – beh na 300 m
1. miesto – Terézia Dzuriková 9.B
                 Lucia Dvorščáková
                 Helena Sučková
                 Mária Palenčárová 

 • vrh guľou

2. miesto – M. Kromka 9.B

 • skok do výšky

3. miesto – D. Smetanka 9.B

 • štvorboj

1. miesto – E. Andrejová 6.B – okresné kolo

 • skok do diaľky

1. miesto – Pavol Kandráč 8.C

2. miesto – Terézia Dzuríková 9.B

E. Součková, L. Jusková, M. Fabiánová, M. Križlanová, M. Urdzíková 8.B,

Z. Lukáč – Jacková

Ml. žiaci: J. Kovalík, J. Kropiľák, M. Karaffa 6.C, K. Kišeľak, M. Miščík, H. Dugasová, K. Vargová, A. Andrejová, K. Mišková, AM. Petrušová – 6.B

 • beh na 100 m

3. miesto – P. Kandráč 8.C

žiakov pripravili: I. Ďuran

                             L. Sečová

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria