Hlavné menu

Počet návštev: 4113620

Reprezentácie našich žiakov

Čas beží veľmi rýchlo.
Naši žiaci ho tvorivo využívajú nie iba na plnenie školských povinností, ale aktívne sa zapájajú do rôznych súťaží a príležitostných akcií.

V mesiaci januári sa zapojili do podujatí:

  • Olympiáda v anglickom jazyku:

kategória A (5. – 7. roč.)

            Martin Tuleja 7.B – 3. miesto

            Patrícia Patschová 7.B – 5. miesto

kategória B (8. – 9. roč.)

            Annamária Fekiačová 8.C – 2. miesto

            Gabriela Hajduková 8.B – 4. miesto

                                  

                                   žiakov pripravili

                                               p. uč. A. Tumidalská

                                               p. uč. S. Radvanská

  • Matematická olympiáda

kategória Z – 5 regionálne kolo

            Pavol Dačo 5.B – 3. miesto

                       pripravovala p. uč. A. Chovancová

  • Okresné kolo v basketbale chlapcov

(5 – 6. roč) – 2. miesto

V dňoch 23. – 27. januára 2006 boli dvere našej školy otvorené budúcim prvákom. Prichádzali v sprievode svojich rodičov, aby sa „zapísali“ do prvého ročníka. Starší žiaci im svojpomocne pripravili malé darčeky pre radosť.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria