Hlavné menu

Počet návštev: 4287226
 • Tradične pred Vianočnými prázdninami:
  - slávnostná akadémia
  - Netradične - Mestská knižnica
  26.05.2014 11:42 | viac »
 • Advent v našej triede je veľmi zaujímavý. Kristián dá stolík s vencom na koberec a my sa postavíme okolo neho. Sviečky zapaľuje a sfukuje stále niekto iný. Po rannej modlitbe pridá každý svoju prosbu, poďakovanie, chválu. Tak si každý nájde nejaké príjemné miestečko a pani učiteľka nám prečíta kratučkú časť rozprávky o anjelikoch.
  26.05.2014 11:37 | viac »
 • dňa 14.10.2006 – vo Veľkých Kapušanoch
  dňa 25.11.2006 – Zbojnícky hrad
  dňa 17.3.2007 – Prešov – Ruská Nová Ves
  Hanigovský hrad
  dňa 11. 11. 2006 – Veľký Šariš – hrad ...
  26.05.2014 11:35 | viac »
 • Ó, Máriin posvätný ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom, puto lásky, ktoré nás spája s anjelmi, veža spásy pred útokom pekla, bezpečný prístav pri našom stroskotaní, nikdy ťa neopustíme. Budeš našou posilou v hodine smrti. tebe bude patriť náš posledný bozk života, ktorý zhasína. A posledným výdychom našich pier bude tvoje sladké meno, ó, Kráľovná ruženca, naša najdrahšia Matka, Útočisko hriešnikov, najväčšia Útecha trpiacich. ...
  26.05.2014 11:34 | viac »
 • Zoznam zamestnancov školy k 1. septembru 2006.
  26.05.2014 11:33 | viac »
 • Celkové vyhodnotenie:
  Gymnázia       -           13 žiakov
  SOŠ (4. roč.)   -           19 žiakov
  SOU (4. roč.) -           6 žiakov
  SOU (3. roč.)  -           13 žiakov
  osemročné Gymnázia – 4 žiaci
  školu opusti 55 žiakov
   
  26.05.2014 11:31 | viac »
 • Navštívili ich žiaci 8. ročníka. (13- 15. 6. 2006)
  Krásne zážitky z trojdňového pobytu Červený kláštor – Pieniny si odnieslo 34 žiakov 8. ročníkov. Výlet zorganizovala triedna učiteľka A. Vojtková. Pedagogický dozor vykonávali: Mgr. Marcela Semanová a Mgr. Jozef Červeňák.
   
  26.05.2014 11:29 | viac »
 • 29.5 - školský výlet 5.A a B 
  Rozprávka v Kežmarskom hrade, prehliadka mesta
  26.05.2014 11:27 | viac »
 • žiaci 5.B P. Dačo a J. Merva sa zúčastnili okr. kola mat. olympiády, na ZŠ 17. novembra.
  V okresnom kole na ZŠ Komenského v Lipanoch:
              1. miesto obsadil P. Dačo 5. B
              4. miesto M. Janigová 8.B
              Úspešná riešiteľka: G. Hajduková 8.B
  žiakov pripravila p. uč. A. Chovancová 
  26.05.2014 11:24 | viac »
 • Od utorka 13. do soboty 17. júna 2006 Mestský úrad Sabinov, Mesto Sabinov a organizácie stali sa organizátormi TOWN – TWINNINGU (stretnutie miest). Predstavitelia zástupcov pedagogického zboru našej školy hneď prvý deň privítali pedagógov doprevádzajúcich žiakov z družobnej školy Kenderu z Maďarska.  
  26.05.2014 11:21 | viac »
 • V rámci projektu Oskarového mesta Sabinov. V medzinárodnej výtvarnej súťaži bodovali práce našich žiakov:
  1. miesto: Zuzana Homzová 9.B
  1. miesto: skupinová práca výtvarného krúžku
  26.05.2014 11:20 | viac »
 • 1. miesto:        L. Jusková 9.B
                          E. Sučková
                          G. Horvátová
                          M. Palenčárová
                          T. Dzuríková ...
  26.05.2014 11:06 | viac »
 • celodiecézna súťaž – 24.5.2006
   
  1. miesto:        Patrik Škovránko 3.B             1. miesto:        Zuzana Dobrovičová
              Ladislav Janiga 4.B
  2. miesto:        Martin Kuchár 3.A                 2. miesto:        Veronika Krescánková 3.A
   
  pripravovala: E. Hužvárová
  26.05.2014 11:02 | viac »
 • 11. 5. 2006
              ocenená: Lenka Slaninková
              laureátka súťaže: Katka Petriľaková 9.B
              pripravila: M. Boriščáková
              ocenená: Aja Petriľáková 6.C
              pripravila: p. uč. A. Mervová
   
  26.05.2014 10:59 | viac »
 • 14. 5. 2006 – okresné kolo v Sabinove
  1. miesto:        Bernardetka Slaninková 5.B
                         Jana Reváková 8.B
  3. miesto:        Jana Janičinová 5.B
  9. 6. 2006 – krajské kolo v Starej Ľubovni – zúčastnili sa
                         Jana Reváková 8.B
                         Bernardetka Slaninková 5.B
   
  žiačky pripravila: p. uč. E. Antolová
   
  26.05.2014 10:59 | viac »
  • Atletika – beh na 300 m
  1. miesto – Terézia Dzuriková 9.B
                   Lucia Dvorščáková
                   Helena Sučková
                   Mária Palenčárová 
  26.05.2014 10:56 | viac »
 • 4.4.2006 – pripravila: A. Vojtková
  ocenenie získali:         Agátka Kalinová 7.A
                                     Barborka Reváková 7.A
                                     Veronika Kišeľaková 6.B
                                     Zuzanka Matisovská 5.B
                                     Vojtech Horňák 4.B
                                     Dušan Jurko 4.B
                                     Danka Loučková
                                     Annamária Borzová
                                     Sebastián Bujňák
                                     Klaudia Drábová 4.A
                                     Nikolka Adamiová
                                     Lacko Janiga
                                     Alexandra Boriščáková 3.B
                                     Mišo Špinler
                                     Zuzana Dobrovičová
                                     Monika Staviarská
                                     Tomáš Nemergut
                                     Marek Vužňák
                                     Kamilka Tulejová
  26.05.2014 10:47 | viac »
 • 4.4.2006 – pripravila: A. Vojtková
  ocenenie získali:         Agátka Kalinová 7.A
                                     Barborka Reváková 7.A
                                     Veronika Kišeľaková 6.B
                                     Zuzanka Matisovská 5.B
                                     Vojtech Horňák 4.B
                                     Dušan Jurko 4.B
                                     Danka Loučková
                                     Annamária Borzová
                                     Sebastián Bujňák
                                     Klaudia Drábová 4.A
                                     Nikolka Adamiová
                                     Lacko Janiga
                                     Alexandra Boriščáková 3.B
                                     Mišo Špinler
                                     Zuzana Dobrovičová
                                     Monika Staviarská
                                     Tomáš Nemergut
                                     Marek Vužňák
                                     Kamilka Tulejová
  26.05.2014 10:47 | viac »
 • okr. kolo sa uskutočnilo 14.12. 2005 v Lipanoch
  reprezentovali: M. Novotný 8.C
                          B. Andraščik 8.B
                          M. Marcinčin 8.A
                          L. Letkovský 8.A
                          P. Matija 8.A
                          V. Krajčír 9.A
                          P. Broda 8.B
                          D. Hrabčák 8.B ...
  26.05.2014 10:40 | viac »
 • T. Dzuríková 9.B
  E. Sučková 9.B
  M. Palenčárová 9.B
  Z. Lukáč – Jacková 8.C
  28.9 a 5.10. 2005 získali 1. a 5. miesto v cez poľnom behu v Krajskom kole
  pripravoval: I. Ďuran 
  26.05.2014 10:32 | viac »
 • 1. ročník umeleckej prehliadky výt. prác organizovanej CZŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch.
  3. miesto získala Klaudia Drábová žiačka 4. B – pripravila: A. Vojtková
  26.05.2014 10:31 | viac »
 • Mestská prehliadka mladých spevákov slovenskej ľudovej piesne.
  Úspešní speváci:         Tono Lipták 7.B
                                      Tamarka Tomášková 3.A
                                     Anna Slaninková 7.B
  žiakov pripravovala: p. uč. J. Balážová
  26.05.2014 10:30 | viac »
 • Na celoslovenskej súťaži v XI. ročníku literárnej a výtvarnej súťaže Dúha 2005/2006 organizovanej ZŠ – sv. rodiny v Bratislave
  5. miesto obsadila Simona Šimčíková 5.B
  v literárnej tvorbe úspešná bola Bernardetka Slaninková 5.B
                          výt. súťaž pripravila: A. Vojtková
                          lit. súťaž pripravila: E. Antolová
  26.05.2014 10:02 | viac »
 • Stropkov 27. 4. 2006
  arcidiecézna súťaž 5. miesto obsadili žiačky:
              Zuzana Homzová 9.B
              Monika Škovránková 6.B
              Veronika Kišeľaková 6.B
  žiačky pripravovala: p. Mária Palenčárová
  26.05.2014 10:02 | viac »
 • 28. 3. 2006 okresné kolo prírodovednej súťaže umiestnenie získali:
  1. miesto: Jana Reváková 8.B
  2. miesto: Dávid Mikolaj 8.B
              v botanike
  2. miesto: Tomáš Matija 9.B
  3. miesto: Rasťo Kostráb 9.B
              v zoológií
  žiakov pripravila: Mária Palenčárová
  26.4.2006 žiaci absolvovali krajské kolo
  26.05.2014 10:01 | viac »
 • Dňa 27. februára počas jarných prázdnin uskutočnilo sa pekné podujatie návšteva Turínskeho plátna a vychádzka na Prešovskú Kalváriu.
  Podujatie pripravila: Mária Palenčárová
  pedagogický dozor: Antónia Chovancová
                                     Mária Boriščáková
  a žiaci 5. – 6. ročníkov 
  26.05.2014 10:00 | viac »
 • v TELEPROJEKTE posledná večera – 6.2.2006 a pošta pre Ježiška 
  žiaci boli ocenení na fare arcibiskupa v Košiciach
  Lucia Tiritová 9.A – 1. miesto
  Filip Dobrovič 5.B – 2. miesto
  Jozef Kovalík 6.C – 3. miesto
  Zuzana Kovalíková 3.A – 1. miesto
   
  26.05.2014 09:59 | viac »
 • Čas beží veľmi rýchlo.
  Naši žiaci ho tvorivo využívajú nie iba na plnenie školských povinností, ale aktívne sa zapájajú do rôznych súťaží a príležitostných akcií.
  26.05.2014 09:58 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria