Hlavné menu

Počet návštev: 4308493

Hviezdoslavov Kubín

21. apríla sa konalo okr. kolo v prednese poézie a prózy.
Zúčastnili sa ho víťazi šk. kola:         Jozef Bortňák 2.A
                                                           Lívia Čekanová 4.A
                                                           Aneta Falatová 6.B
                                                           Lívia Slaninková 6.B
                                                           Zuzana Homzová 8.B
Lívia Slaninková získala 3. miesto za prednes prózy Môj prvý bozk od Boženy Smatanovej.
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria