Hlavné menu

Počet návštev: 4308517

Pracovníci školy

Zoznam zamestnancov školy k 1. septembru 2005.

riaditeľ:                      Mgr. Peter Hužvár

zástupcovia:                Mgr. Eva Novotná

                                                           Mgr. Silvia Urdzíková

                                                           Ing. Jozef Kovalík

                        učitelia:           Mgr. Eva Antolová – výchovná poradkyňa

                                               Mgr. Júlia Balážová – slov. jazyk, hud. výchova

                                               Mgr. Mária Boriščáková – slov. jazyk, dejepis, triedna uč. 7.B

                                                Mgr. Lucia Červeňáková – 1. roč, telesná výchova

                                               Mgr. Ivan Ďuran – telesná výchova, tr. 8.A

                                               Mgr. Zuzana Hasarová – fyzika, matematika, tr. 6.A

                                               Mgr. Ľudmila Hrehorčáková – Chémia

                                               Mgr. Elena Hužvárová – triedna uč. 3.B

                                               Mgr. Antónia Chovancová – mat., náboženstvo, tr. uč. 5.B

                                               Mgr. Mária Janečková – triedna uč. 4.A

                                               Daniela Kolarčíková – vychovávateľka

                                               Mgr. Mária Loučková – matematika, fyzika, tr. uč. 5.A

                                               Mgr. Miriam Matisovská – triedna uč. 3.A

                                               Jiři Matušinský – matematika

                                               Mgr. Alena Mervová – slov. jazyk, náboženstvo, tr. 6.A

                                               ThLic. Ing. Mária Palenčárová – náboženstvo, tr. 9.A, B

                                               Mgr. Lucia Poráčová – tr. uč. 2.B

                                               Mgr. Marcela Semanová – zemepis, tr. uč. 5.C

                                               Mgr. Zuzana Summerová – tr. uč. 4.B

                                               Monika Šoltísová – anglický jazyk

                                               Mgr. Slávka Radvanská – angl. jazyk, hud. vých., tr. uč. 8.C

                                               Mgr. Anna Tumidalská – prírodopis, angl. jazyk, tr. uč. 7.A

                                               Antónia Vojtková – výtvarná vých., tr. uč. 8.B

                                               Mgr. Mária Zborayová – tr. uč. 2.A

                                               Mgr. Ladislav Cichý – farár – dekan

                                               Mgr. Peter Sýkora – kaplán

                                               Mgr. Henrich Grejták – kaplán

            technický prac. školy: Mária Janičová – hospodár.

                                               Dušan Cuker – školník

                                               Mária Čorbová – upratovačka

                                               Miloslava Radačovská – upratovačka

                                               Marta Diová – vedúca šk. jedálne

                                               Viera Marcinková – kuchárka

                                               Jana Molčanová – kuchárka

                                               Irena Peregrínová – kuchárka

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria