Hlavné menu

Počet návštev: 4308513

Celkové vyhodnotenie umiestnenia žiakov v šk. roku 2004/2005

Gymnázia:                  16 žiakov
Str. odborné školy:     27 žiakov
Str. odborné učilištia: 6 žiakov
            -//- 3-ročné:     8 žiakov
Reálne gymnázium:    5 žiakov
                        Školu opúšťa 62 žiakov.
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria