Hlavné menu

Počet návštev: 4287228
 • konajú sa sv. omše:
  o 07:10 h v pondelky a štvrtky
  o 07:20 h v stredy modlitba sv. ruženca
   
  26.05.2014 09:32 | viac »
 • ako súčasť Otvorenej školy pracuje od. r. 2004
  kedy:   pondelok         17:00 – 21:00
              utorok             17:00 – 21:00
              streda              19:00 – 21:00
              štvrtok            19:00 – 21:00
              piatok              17:00 – 21:00
              sobota             17:00 – 21:00
              nedeľa            17:00 – 21:00
  poplatok: 20,00 SK/hod.
  NEPLATÍ pre žiakov navštevujúcich ŠKD
  26.05.2014 09:31 | viac »
 • Zoznam zamestnancov školy k 1. septembru 2005.
  26.05.2014 09:30 | viac »
 • - Červený Kláštor (Levoča)
  - Krásna Hôrka a Betliar
  - Lipovce - kamenná baba
  26.05.2014 09:23 | viac »
 • od 18. júla
  do 22. júla
  Vedúce: Mgr. Silvia Urdzíková
              Mgr. Miriam Matisovská
              Antónia Vojtková ...
  26.05.2014 09:18 | viac »
 • 2. júla zúčastnili sme sa odpustovej slávnosti na Mariánskej hore v Levoči. Jej organizátor CZŠ – účastníci: učitelia, žiaci a rodičia
  V auguste pod vedením p. uč. Summerovej, p. uč. Tumidalskej, p. uč. Marvovej uskutočnili sa výlety na Červený Kláštor, na Krásnu Hôrku a Betliar. Deti navštívili Lipovce – Kamennú chatu
   
  26.05.2014 09:17 | viac »
 •  5.C - Krásna Hôrka
  26.05.2014 09:15 | viac »
 • predchádzalo hodnotenie a celkový výber najlepších
  Dňa 31. mája v priestoroch predkinosálolia MsKS zasadala odborná porota:
              predseda – Akad. maliar Peter Kocák,
              členovia – Mgr. Miriam Matisovská,
                               Mgr. Anna Čižmárová
                              Antónia Vojtková
  26.05.2014 08:59 | viac »
 • 7. 4. – obvodové kolo Biologickej olympiády na 39. ročníku, našu školu reprezentovali:
  v Botanike:     Janka Reváková 7.B – 1. miesto
                          Dávid Mikolaj 7.B – 2. miesto ...
  21.05.2014 10:44 | viac »
 • Obvodové kolá:
              Ján Kandráč 9.B – 2. miesto
              Marek Macejko 9.B – úspešný riešiteľ
              Martina Slaninková 7.C – úspešný riešiteľ
              Katka Čekanová 5.B – 1. miesto
              Peter Slaninka 6.B – 2. miesto ...
  21.05.2014 10:41 | viac »
 • Diplom za 2. miesto získali žiačky:    Gabriela Hajduková 7.B
                                                             Martina Križanová 7.B
                                                             Katarína Kallová 7.A
                                                             Anna Haščáková 7.C
                                                             Júlia Jaššová 7.C
  v kategórií C – skupiny ako skupina DYNAMIK
  21.05.2014 10:39 | viac »
 • Žiaci 7.B a 8.B triedy pod vedením p. uč. Loučkovej, p. uč. Z. Drábovej navštívili Technické múzeum v Košiciach, kde mali možnosť porovnávať vydobitky vedy a techniky v minulosti a dnes.
  S históriou mesta a Domu sv. Alžbety záujemcov oboznámila uč. A. Vojtková.
  21.05.2014 10:37 | viac »
 • pochvalné uznanie získali 9.B a 9.A triedy: Lýdia Boháčová, Daniela Župová, Ľubka Vencelová pripravovala p. uč. Hrehorčáková
  21.05.2014 10:36 | viac »
 • Gymnázia:                  16 žiakov
  Str. odborné školy:     27 žiakov
  Str. odborné učilištia: 6 žiakov
              -//- 3-ročné:     8 žiakov
  Reálne gymnázium:    5 žiakov
                          Školu opúšťa 62 žiakov.
   
  21.05.2014 10:03 | viac »
 • Žiaci 5. ročníka pomáhali policajtom na cestách pri dopravných kontrolách. 
  21.05.2014 09:53 | viac »
 • Atletika – súťaž družstiev i jednotlivcov žiakov ZŠ
              obvodové kolo - 13. – 17. 5. 2005
  počet zúčastnených škôl 8, 16 družstiev, 145 žiakov za nepriaznivého počasia, bez protestov, bez zranení.
  21.05.2014 09:51 | viac »
 • „A nezabudnite si doniesť metly, hrable, fúriky, lopaty ...“ znelo z úst triednych učiteľov pred pripravovaným upratovaním okolia našej školy.
  21.05.2014 09:50 | viac »
 • 21. apríla 2005 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
  21.05.2014 08:50 | viac »
 • Dominik Turák 5.B
  Jana Reváková 7.B
  Michaela Mišenčíková 7.B
  Anna Hallayová 7.B
  Tomáš Tuleja 7.C
  AnnaMária Fekiačová 7.C
  Katarína Petriľaková 8.B
  Zuzana Homzová 8.B
   
  21.05.2014 08:47 | viac »
  • súťaž v literárnej tvorivosti žiakov:
  Peter Slaninka 6.B
  Dominika Pavličová 6.B
  Patrik Šimčík 5.B
  Martina Slaninková 7.C
  Lýdia Boháčová 9.A
   
  21.05.2014 08:46 | viac »
 • V dňoch 23. – 24.4. 2005 zúčastnili sme sa 9. ročníka festivalu Dni zdravia v DK – Ružinov Bratislava. ...
  21.05.2014 08:45 | viac »
 • okresná súťaž v počítačovej grafike pre žiakov ZŠ a 8-roč. gymnázia
  18. apríla v MsKS Mgr. J. Mačo vyhodnotil 4. ročník súťaže na tému plagát.
  1. miesto – ZUZANA MATISOVSKÁ
  21.05.2014 08:43 | viac »
 • Novým pápežom je Jozeph Ratzinger (78), ktorý prijal meno Benedikt XVI. Nemeckého kandidáta zvolili kardináli z celého sveta už v druhý deň konkláve, 19. apríla o 18:00 h. Je 265. pápežom.
  21.05.2014 08:42 | viac »
 • Posledné dni života najvyššieho pastiera Cirkvi JÁNA PAVLA II. neboli pre nás len dňami odchodu a rozlúčky, ale aj chvíľami zamyslenia nad vážnymi otázkami života i chvíľami stretnutia pri spoločnej modlitbe.
  21.05.2014 08:41 | viac »
 • pripomenuli sme si aj na našej škole v súťaži o najkrajšiu kraslicu.
              Víťazky si odniesli sladké odmeny: Lívia Čekanová a Natália Hallayová 4.A
                                                                         Anetka Falatová 6.B
                                                                         Juditka Andraščíková 6.A
  21.05.2014 08:36 | viac »
 • Súťaž prebiehala v dvoch kolách.
              Prvý deň súťažilo iba 30 žiakov
              Druhý deň ich bola iba polovica
  Henrieta Samselyová
  21.05.2014 08:33 | viac »
 • 21. apríla sa konalo okr. kolo v prednese poézie a prózy.
  Zúčastnili sa ho víťazi šk. kola:         Jozef Bortňák 2.A
                                                             Lívia Čekanová 4.A
                                                             Aneta Falatová 6.B
                                                             Lívia Slaninková 6.B
                                                             Zuzana Homzová 8.B
  Lívia Slaninková získala 3. miesto za prednes prózy Môj prvý bozk od Boženy Smatanovej.
   
  21.05.2014 08:31 | viac »
 • „ Knihy, ak sú skutočne dobré a múdro napísané, sú cebrením ducha, pilníkom súdnosti, zrkadlom cudzích a vodidlom našich myšlienok a činov.“
  Mestská knižnica udelila pamätné listy za II. miesto Damiánovi Smetankovi, za účasť Zuzane Homzovej, Rasťovi Kostrabovi z 8.B triedy vo výtvarnej súťaži Logo pre moju školu.
  21.05.2014 08:24 | viac »
 • Do prednesu poézie a prózy sa zapojili:
                          Anna Stajančová – 9.A
                          Lívia Čekanová – 4.A
                          Jozef Bortňák – 2.A
                          Aneta Falatová – 6.B
                          Lívia Slaninková – 6.B
  Z vlastnej tvorby ocenená bola:
                          Katarína Petriľaková – 8.B
                          Zuzana Homzová – 8.B
                          Dominik Turák – 5.B
  21.05.2014 08:17 | viac »
 • V dňoch 30.3 – 1.4. sa najúspešnejší žiaci teleprojektu „80 dní za pokladmi Bitlandu“ zúčastnili celoslovenského finále v Donovaloch. Na finále boli pozvané 4 najúspešnejšie tímy a 8 úspešných jednotlivcov vo svojej kategórii. 
  21.05.2014 08:16 | viac »
 • V dňoch 7.4 – 9.4 sa najúspešnejší žiaci školského kola programátorskej súťaže Baltík 2005 zúčastnili finále v Bratislave.
  Finále sa zúčastnilo 58 tímov (130 žiakov) z celého Slovenska. 
  21.05.2014 08:15 | viac »
 • Pri prehliadke Primaciálneho paláca na Hodžovom námestí medzi detí neočakávane zavítal pán prezident SR, IVAN GAŠPAROVIČ, s ktorým viedli družný rozhovor.
  21.05.2014 08:12 | viac »
 • 20 žiakov 6. ročníka sa 9. marca 2005 zúčastnilo natáčania TV relácie SUPERCHYTY v STV Mlynská dolina. Ich súperom boli rovesníci zo ZŠ sv. Mikuláša v Prešove
  21.05.2014 08:11 | viac »
 • V prvý deň jarných prázdnin 28. februára 2005 sa uskutočnil celodenný výlet do vysokých Tatier.
  Jeho účastníkov čakal bohatý program.
  21.05.2014 08:10 | viac »
 • 21. január tradičné stretnutie rodičov a pracovníkov školy na veselom podujatí.
  21.05.2014 08:08 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria