Hlavné menu

Počet návštev: 4109214

Zamestnanci školy ...

Zoznam zamestnancov školy k 1. 9. 2004.

riaditeľ:           Mgr. Peter Hužvár

vedenie školy: Mgr. Eva Antolová – zástupca riad.

                        Mgr. Silvia Urdzíková – zástupca riad.

                        Ing. Jozef Kovalík – ekon. zástupca

pedagogický zbor:      Mgr. Eva Antolová

                                   Mgr. Júlia Balážová

                                   Mgr. Mária Boriščáková

                                   PaedDr. Štefánia Brajerčíková

                                   Mgr. Slávka Dobrovičová

                                   Mgr. Zuzana Drabová

                                   Mgr. Ivan Ďuran

                                   Mgr. Henrich Grejták

                                   Mgr. Radoslav Hrickanin

                                   Mgr. Mária Janečková

                                   Mgr. Marek Kreheľ

                                   Ing. Mária Loučková

                                   Mgr. Miriam Matisovská

                                   Jiři Matušinský

                                   Mgr. Alena Mervová

                                   RNDr. Helena Mlynarčíková

                                   Mgr. Jaroslav Naščák – dekan farnosti

                                   Mgr. Eva Nováková

                                   Ing. TnLic. Mária Palenčárová

                                   Ing. Peter Pavlovský

                                   Mgr. Miriam Petková

                                   Mgr. Zuzana Summerová

                                   Mgr. Anna Tumidalská

                                   Mgr. Mária Zborayová

                                   Ing. Terézia Vargovčíková

                                   Antónia Vojtková

vychovávateľky SK:  Eva Matušíková

                                   Daniela Kolarčíková

hospodárka:    Mária Janičová

technický personál: školník: Dušan Cuker

                                               Jana Bujňáková

                                               Iveta Čorbová

                                               Mária Čorbová

                                               Miloslava Radačovská

vedúca šk. kuchyne:   Marta Diová

                                   Viera Marcinková

                                   Irena Peregrínová 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria