Hlavné menu

Počet návštev: 4308461

Žiaci v našej škole sa zapojili do súťaži v matematike

  •  
na okresnom kole reprezentovalo školu 13 žiakov úspešní riešitelia:
                        1. kategória – Pavol Dačo 3.A – 4. miesto
                        2. kategória – Anna Čarnogurská 4.B – 1. miesto
                        3. kategória – Ján Kandráč 8.B – 1. miesto

Mat. olympiáda:

na školskom kole sa zúčastnilo 95 žiakov, v okresnom školu reprezentovalo 7 žiakov. Úspešní riešitelia:

                        Gabriela Hajduková 6.B – 2. miesto

                        Zuzana Zahuráková 6.C – 7. miesto

                        Ferko Perecár 9.B – 3. miesto

Krajské kolo:

                        Ferko Perecár 9.B – 5. miesto

-úspešný riešiteľ, žiaka pripravoval p. uč. J. Matušinský

                        Matematický klokan:

                                   zapojilo sa 65 žiakov

                                   úspešní riešitelia ...

                                               Anton Lipták 5.B

                                               Mária Karnišová 9.B

                                               Ferko Perecár 9.B

                                   žiakov pripravovala p. uč. Ing. M. Loučková

                        Fyzikálna olympiáda:

                                   šk. kolo žiak Bohuš Vojčík

                                   z 9.B triedy, postúpil aj do okresného kola, avšak nebol úspešný.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria