Hlavné menu

Počet návštev: 4109408

Milá návšteva ...

5. septembra – Vaša škola nesie meno sv. Jána Krstiteľa. Tak ako on miloval pravdu, aj vy pravdu milujte.
                                                           + Alojz Tkáč
                                                           arcibiskup 

Žiaci, ale aj učitelia realizujú školské úlohy a požiadavky kladne alebo záporne. Ich úspechy alebo neúspechy majú určité príčiny, ktoré sú pre žiaka sotva možné vyčerpávajúco objektívne poznať. Ak žiaci sú v škole úspešní, podporuje to ich sebavedomie a ľahko uveria tomu, že budú úspešní aj v živote. Počas celého školského roku svojou snahou budeme prispievať k výraznejším úspechom jednotlivcov, ale aj k reprezentácií školy.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria