Hlavné menu

Počet návštev: 4308443

Z činnosti školského klubu ...

Žiaci sa zapájajú do rôznych podujatí kultúrnych, športových, vedomostných.
Spolupracuje s CVC (centrum voľného času), s okresnou knižnicou. pracovníci okrem výmeny kníh pripravujú aj literárne hádanky a súťaže. Zaujímavá bola beseda so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou – prešovskou rodáčkou. Deti si s autorkou rozprávok – Šušľavá mušľa a Trio kotkodák prerozprávali zážitky.

Pani spisovateľka si zaspomínala na vlastné detstvo a prezradila plány o pripravovanej knihe.

Činnosť ŠKD sa zameriava na vedenie detí k správnej orientácií v kolektíve, učia sa vzájomne rešpektovať a prežívať radosť zo spoločne dosiahnutých úspechov.

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria