Hlavné menu

Počet návštev: 4287244
 • Pod vedením pani učiteliek Mgr. S. Dobrovičovej a Mgr. F. Martonovej. Na stretnutí spevákov v arcidiecéznom kole žiačky 9.B triedy
                          Veronika Dzuríková
                          Mária Horňáková
  získali 1. miesto
                          Dominik Turák – 2. miesto
              pripravovala ho p. uč. Mgr. S. Urdzíková
   
  19.05.2014 10:42 | viac »
 • ako súčasť OTVORENEJ ŠKOLY 2004 je aj internetová kaviareň. Otvorená je od pondelka do nedele od 17:00 – 21:00 hod.
  Poplatok 20, SK/hod.
  Neplatia žiaci navštevujúci ŠKD a školské stredisko pri CZŠ. 
  19.05.2014 10:41 | viac »
  •  
  na okresnom kole reprezentovalo školu 13 žiakov úspešní riešitelia:
                          1. kategória – Pavol Dačo 3.A – 4. miesto
                          2. kategória – Anna Čarnogurská 4.B – 1. miesto
                          3. kategória – Ján Kandráč 8.B – 1. miesto
  19.05.2014 10:40 | viac »
  • reprezentovalo 9 žiakov:
  Lívia Slaninková, Jana Škvarlová, Lívia Čekanová, Mária Horňáková, Aneta Falatová, Dominik Turák, Michaela Urdzíková, Katarína Petriľaková, Mária Lukáčová – Jacková ocenená vo vlastnej tvorbe.
  19.05.2014 10:38 | viac »
  • celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe náboženskej poézie a prózy reprezentovala Mária Lukáčová – Jacková tiež pripravovala p. uč. Semanová
  19.05.2014 10:36 | viac »
  • celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy uskutočnená v Bratislave priniesla úspech žiačke 5.B triedy Lívii Slaninkovej – pripravovala ju pani uč. Mgr. M Semanová
  19.05.2014 10:35 | viac »
 • Je rozdiel, či si biely alebo čierny, muž alebo žena, bohatý alebo chudobný. Je rozdiel, či si zdravý alebo neduživý, v plnom rozkvete síl alebo nad hrobom.
  Je rozdiel, či živoríš v nedostatku, či sa vezieš loďou, alebo topíš v mori. Je rozdiel, či máš zmysel, cieľ, program, disciplínu, alebo sa len bezcieľne túlaš. Je rozdiel, či niekam smeruješ, alebo len stojíš a čakáš. Je rozdiel, či trpíš, alebo len opovrhuješ trpiacimi....
  19.05.2014 10:34 | viac »
 • Zapojilo sa 27 žiakov, víťazí jednotlivých kategórií:
  próza: 1.kategória:     1. Jana Škvarlová, 4.A
                                     2. Dominika Hudáková, 3.A
                                     3. Števko Smolko, 3.B
  19.05.2014 10:31 | viac »
 • 5. septembra – Vaša škola nesie meno sv. Jána Krstiteľa. Tak ako on miloval pravdu, aj vy pravdu milujte.
                                                             + Alojz Tkáč
                                                             arcibiskup 
  19.05.2014 10:25 | viac »
 • Žiaci sa zapájajú do rôznych podujatí kultúrnych, športových, vedomostných.
  Spolupracuje s CVC (centrum voľného času), s okresnou knižnicou. pracovníci okrem výmeny kníh pripravujú aj literárne hádanky a súťaže. Zaujímavá bola beseda so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou – prešovskou rodáčkou. Deti si s autorkou rozprávok – Šušľavá mušľa a Trio kotkodák prerozprávali zážitky.
  19.05.2014 10:10 | viac »
 • III. ročník okresného kola súťaže sa zúčastnili:
                          Mária Horňáková 8.B
                          Lucia Janigová 8.B
                          Matúš Smetanka 7. B
                                                 Ľubomír Revák 7.B
                          Z celkového počtu 7 družstiev, naši žiaci obsadili 4. miesto
              Súťažilo sa v zdravotnej príprave, streľbe zo vzduchovky, protipožiarnej ochrane, v oblasti individuálnej protichemickej ochrane, test zo všetkých týchto oblastí bol písomný.
   
  19.05.2014 10:08 | viac »
 • Počas jarných prázdnin sa naši žiaci zúčastnili halového futbalového turnaja – KAMA 2003 v dvoch kategóriach.
  Po svätej omši, ktorou sa podujatie začalo, 9 družstiev sa presunulo na miesto bojov.
  Konečné poradie:       1. Košice
                                     2. Michalovce
                                     3. Prešov
                                     4. Poprad
                                     5. Poštárka
                                     6. Sabinov
                                     7. Bardejov
                                     8. Humenné
                                     9. Rožňava
  Ceny prevzali: Michal Dúhančík, Marek Lazor, Ferko Perecár
   
  19.05.2014 09:39 | viac »
 • 6. ročník arcidiecézneho kola Olympiády v Košiciach sa zúčastnili:
                          Mária Dačová – 1. miesto
                          Mária Horňáková – 5. miesto
                          Lukáš Jaklovský – 7. miesto
                          Zuzana Homzová – 7. miesto
   
  19.05.2014 09:38 | viac »
 • Biologická olympiáda – Poznaj a chráň v odbore Botanika:
  Jana Reváková 5.B obsadila 2. miesto v okresnom kole sabinovských škôl
                                     krajské kolo: z celkového počtu 37 súťažiacich obsadila 30. miesto
  19.05.2014 09:31 | viac »
 • 16. jún 2003 – slávnostné stretnutie pri príležitosti ukončenia šk. roka a morálneho ocenenia žiakov a študentov v katolíckych školách Košickej Arcidiecézy si boli osobne prevziať žiaci:                 Ján Mizerák
                                                 Peter Župa
                                                 Martina Pavličová
                                                 Mária Dačová
  19.05.2014 09:19 | viac »
 • 1.6.2003 – Medzinárodný deň, plný súťaží, odmenení sladkosťami, smiechom radostných usmiatých očí. Prostredie neďalekého lesoparku poskytlo terén k veselým športovým a vedomostným hrám. ...
  19.05.2014 09:16 | viac »
 • V dňoch 26.5 – 30.5. 2003 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili Školy v prírode v rekreačnom stredisku Lúčka – Potoky. Vyučovanie prebiehalo počas 4. 40 minútových hodín v utorok a v stredu. ...
  19.05.2014 09:06 | viac »
 • 29. mája 2003
  Program:         8:00 hod. – sv. omša v rím. kat. farskom kostole
  10:00 hod. – kultúrny program spojený s oceňovaním úspešných reprezentantov školy
                          11:00 hod. – deň otvorených dverí 
  19.05.2014 08:59 | viac »
 • zo 43 účastníkov – z toho 10 úspešných riešiteľov: M. Dedina 4.A, M. Dúhančík 7.B, M. Lazor 7.B, O. Záhorák 8.B, T. Perecár 8.B, L. Janigová 8.B, B. Vojčík 8.B, M. Jurko 9.B, M. Dačová 9.B, J. Sabol 4.B
  Pytagoriáda – okresné kolo sa konalo na ZŠ Komenského
              úspech žali: 1. miesto: Ondrej Záhorák – 8.B
                                  5. miesto: Fero Perecár – 8.B
              za mladších žiakov: Jaroslav Ľubocký – 4.B
  19.05.2014 08:39 | viac »
 • Speváci z lavice
              1. kategória ml. žiaci
                          1. miesto: Kamila Kravcová
                          2. miesto: Dominik Turák
  1.  
              Anna Stajančová
  19.05.2014 08:28 | viac »
 • Sabinovský autorský a recitátorský máj
  Už tradične sa žiaci našej školy zapojili do XXI. ročníka súťaže, ktorá sa konala 15. 5. 2003
  19.05.2014 08:19 | viac »
 • dňa : 29.4.2003
  Mons. Bernard Bober biskup cestou zo CZŠ sv. Demetra Ražňan pozdravil aj žiakov našej školy.
  Pripomenul význam Veľkej Noci. Pozdravil pedagogických pracovníkov a všetkým udelil požehnanie.
  15.05.2014 11:26 | viac »
 • Slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov Košickej diecézy spojené s oceňovaním učiteľov už tradične sa uskutočnilo dňa 7. apríla v Dome sv. Alžbety.
  15.05.2014 11:07 | viac »
 • Na 12. roč. medzinárodnej detskej environmentálnej súťaži Japonsko – Tokyo, školu reprezentovalo 30 prác na tému - „chorá planéta“. 
  Úspešnými boli Martina Pavličová – 8.A tr. za prácu – Nebo, zem, peklo – získala IV. miesto, Ján Mizerák – 8.A tr. za prácu – život – technika – koláž získal V. miesto, Evička Homzová – 1.A slniečko – prácu odovzala ZUŠ – získala IV. miesto.
  Ocenení dostali fixky, propagačné materiály, katalóg prác. Ich fotografie budú zaslané organizátorom pre tvorbu nových katalógov.
  Víťazom sme blahoželali pri šk. oceňovaní.
   
  15.05.2014 11:01 | viac »
 • Dňa 31. marca 2003 uskutočnilo sa šk. kolo v prednese poézie a prózy.
  Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov 2. – 9. ročníka. Porotu tvorili: p. uč. Tomečková, M. Matisovská, T. Vráblová, Boriščáková, Summerová, M. Petková, M. Palenčárová. 
   Pozorná porota: Mgr. Zuzana Summerová, Mgr. Miriam Matisovská
  15.05.2014 10:48 | viac »
 • Uhas svoj smäd! „Kto je smädný, nech príde ...
                          ... a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života (Zjv 22, 17)
  10. marca prebiehal evanjelizačný program na našej škole. Pedagógov prišiel pozdraviť Páter Michal a Páter Martin.
   
  15.05.2014 10:26 | viac »
 • Kreativita piatakov prispela k super nálade...
    
  15.05.2014 10:08 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria