Hlavné menu

Počet návštev: 4308477

Školské kolo súťaže "Hviezdoslavov Kubín"

Uskutočnilo sa 11. 4. 2002 za účasti 23 súťažiacich a pedagógov školy, ktorí zároveň tvorili porotu. ...

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

                               Poézia: 1.kat. ml. žiaci:

                                               1. miesto:              Zuzana Jurková

                                               2. miesto:              Miroslav Tomáško

                                               3. miesto:              Katarína Čekanová

                                               2.kat. 4.-6. roč.:

                                               1. miesto:              Lívia Horňáková

                                               2. miesto:              Dominika Jurková

                                               3. miesto:              Anna Stajančová

                                               3.kat. 7.-9. roč.:

                                              1. miesto:              Michal Karniš

                                               2. miesto:              Mária Dačová

                                               3. miesto:              neudelené

                               Próza:    1.kat. ml. žiaci:

                                                               1. miesto:              Dominik Turák

                                                               2. miesto:              Ivana Kišeľáková

                                                               3. miesto:              Dominika Pavlovičová

                                                               2.kat. 4.-6. roč.:

                                                               1. miesto:              Zuzana Homzová

                                                               2. miesto:              Zuzana Summerová

                                                               3. miesto:              Mária Liptáková

                                                               3.kat. 7.-9. roč.:

                                                               1. miesto:              Lucia Jacková

                                                               2.-3. miesto:         neudelené

Oceneným blahoželáme a zároveň postupujú do okresného kola, kde im držíme palce pri dosiahnutí ďalších úspechov.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria