Hlavné menu

Počet návštev: 4308473

Mons. Bernard Bober

Začiatok šk. roka bol pre našu školu slávnostný.
Už tradične začal sv. omšou vo farskom kostole. V prvých dňoch nového školského roka nás navštívil otec biskup Mons. Bernard Bober....

Stretol sa so všetkými pedagogickými pracovníkmi v neformálnej besede sa zaujímal o život v škole, o pripravenosť na nový školský rok.

Všetkým zamestnancom školy poprial veľa úspechov v práci aj v osobnom živote a udelil im svoje požehnanie.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria