Hlavné menu

Počet návštev: 4287230
 • Počas celého šk. roka žiaci aktívnou účasťou prispievajú k dôstojnému sláveniu sv. omši a modlitbe sv. ruženca (štvrtok pred vyučovaním) v šk. kaplnke a taktiež vo farskom kostole, čítanie lekcií, spevy žalmov ...)
   
  15.05.2014 09:54 | viac »
 • Aj my sami sme obdarovaní tým najväčším darom, aký sme mohli dostať - príchod Božieho syna medzi nás. 
   
  15.05.2014 09:38 | viac »
 • V triedach prvého a druhého stupňa
   
  15.05.2014 09:27 | viac »
 • Začiatok šk. roka bol pre našu školu slávnostný.
  Už tradične začal sv. omšou vo farskom kostole. V prvých dňoch nového školského roka nás navštívil otec biskup Mons. Bernard Bober....
  15.05.2014 09:12 | viac »
 • Zamestnanci školy k 1.9. 2002
  Skvúca a nevädnúca múdrosť,
  ľahko ju uzrú tí,
  čo ju milujú,
  nájdu ju tí,
  čo ju hľadajú.
                          (Múd 6, 12-13)
   
  15.05.2014 09:06 | viac »
 •  
  10.04.2014 09:45 | viac »
 • Karnevál
       
  10.04.2014 09:35 | viac »
 •  Rozlúčka s deviatakmi 
  09.04.2014 10:35 | viac »
 • K dôstojnému a slávnostnému priebehu osláv 10. výročia existencie školy prispeli všetci učitelia, nepedagogickí zamestnanci, ale aj rodičia našich žiakov.
  Oslavy začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval pomocný biskup mons. Bernard Bober....
  09.04.2014 10:24 | viac »
 • Dňa 5. júna vznikla na základe zriaďovacej listiny vtedy Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Košiciach cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Do siete základných škôl našej republiky bola MŠ SR zaradená 1. septembra 1992. V týchto dňoch si teda pripomíname 10. výročie svojej existencie.
  Okrúhle jubileum ponúka príležitosť zastaviť sa, obzrieť sa späť, zamyslieť sa nad tým, čo sa nám vo výchove a vzdelávaní v duchu kresťanskej viery podarilo dosiahnuť, čo zostáva aj naďalej naším blízkym či vzdialenejším cieľom. Nazrime teda do života školy. ...
  09.04.2014 09:45 | viac »
 •  Aj takto vyzerala ....
  09.04.2014 09:44 | viac »
 • 7. ročník súťaže, konal sa v Humennom na CZŠ sv. Cyrila a Metóda.
  Vedomostnú súťaž prezentovalo trojčlenné družstvo: Mária Horňáková, Mária Dačová, Mária Svatová – skončili na čestnom 4. mieste.
  09.04.2014 09:32 | viac »
 • o 9:00 hod. vernisáž "Na farebných krídlach..." v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, Hlavná 88
  o 10:00 hod. svätá omša v Uršulínskom kostole v Košiciach, Mäsiarska ul.
  o 10:45 hod. odovzdávanie morálnych ocenení žiakom a študentom v priestoroch Uršulínskeho kostola
  o 11:30 hod. Spoločenské posedenie v ŠJ pri SZŠ sv. Alžbety v Košiciach
  09.04.2014 09:30 | viac »
 • Streľba zo vzduchovky: 2.miesto   - Jana Župová
                                                                 Veronika Molčanová
                                                                 Ivana Lániková
                                                                 Rasťo Ceperko
                                                                 Ľubo Ligdaj
                                                                 Lukáš Hanušin
  09.04.2014 09:23 | viac »
 • The International child Art museum in Vartry – Sweden
                  Téma: Človek a kôň – účasť 20 prác
                                 Diplom a poďakovanie  pre kolektív
  Fondation for globoal place and environment (FGPE) Tokyo – Japan
                  Dominika Štofaniková – ocenená za 5. miesto (Diplom+ vecné ceny)
   
  09.04.2014 09:22 | viac »
 • 19.4.2002 - Zúčastnili sa všetci žiaci 
  09.04.2014 09:18 | viac »
 • 1.kategória         Kamila Kravcová
                                 Dominik Turák
                                 Jana Pribulová
  2.kategória:          Liptáková Mária
                                 Stajančová Anna
  Krajské kolo:       Mária Liptáková
  Okresné kolo:     
                  1.kategória: 2. miesto:       Kamila Kravcová
                                       3. miesto:        Dominik Turák
                  2.kategória: 1. miesto:       Mária Liptáková
                                       2. miesto:        Anna Stajančová
  09.04.2014 09:13 | viac »
 • Víťazné práce vystavené na mieste konania arcidiecézneho kola Biblickej olympiády 11.-20.4.2002 v Centre voľného času v Bardejove. Súťaže sa celkom zúčastnilo 1140 výt. prác z 86 škôl. ...
  07.04.2014 13:43 | viac »
 • Uskutočnilo sa 11. 4. 2002 za účasti 23 súťažiacich a pedagógov školy, ktorí zároveň tvorili porotu. ...
  07.04.2014 13:39 | viac »
 • Z rúk Mons. Alojza Tkáča arcibiskupa – metropolitu si morálne ocenenie na slávnostnom akte v Dome umenia prevzali:                 Mgr. Eva Antolová
                                                                Mgr. Ľudmila Hrehorčáková
                                                                Mgr. Miriam Petková
                 k blahoželaniu sa pripájajú všetci členovia kolektívu školy.
  07.04.2014 13:38 | viac »
 • Čas premien, čas zdokonaľovania, približovania sa k Pánu Bohu. Zdokonaľovanie je úlohou pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek. ...
  07.04.2014 13:36 | viac »
 • Dňa 18. marca 2002 spolu s predstaviteľmi mestskej organizácie KDH, našu školu navštívil Ján Figeľ – predseda KDH, ktorý je zároveň hlavným vyjednávačom Slovenskej republiky pre vstup do Európskej únie.
  07.04.2014 13:35 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria