Hlavné menu

Počet návštev: 4134492

Zoznam zamestnancov

Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 2001.

Riaditeľ školy:                    Mgr. Peter Hužvár

Zástupca riaditeľa:            Mgr. Eva Novotná

Ekonomický zástupca:     Ing. Jozef Kovalík

Pedagogický zbor:             Mgr. Mária Boriščáková

                                               Anna Falatová

                                               Mgr. Anna Gallovičová

                                               Mgr. Anna Hrehorčáková

                                               PaedDr. Daniela Leššová

                                               RNDr. Helena Mlynarčíková

                                               Mgr. Zuzana Summerová

                                               Mgr. Terézia Vráblová

                                               Antónia Vojtková

                                               Mgr. Miriam Matisovská

                                               Mgr. Peter Poráč

                                               Mgr. Miriam Petková

                                               Mgr. Martina Tomečková

                                               Ing. Mária Loučková

                                               Daniela Kolarčíková

                                               Mgr. Ivan Ďuran

                                               Mgr. Jiři Matušinský

                                               Mgr. Štefánia Brajerčíková

                                               Mgr. Slávka Dobrovičová

                                               Mgr. Ingrid Ružbarská

                                               Mgr. Silvia Urdzíková

                                               Mgr. Eva Antolová

                                               Ing. Mária Palenčárová

                                               Eva Matušíková

Školník:                                               Dušan Cuker

Upratovačky:                     pani Peregrínová, Radačovská, Rokošná, Čorbová

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria