Hlavné menu

Počet návštev: 4109278

Okresné kolo v basketbale

VYHLASOVATEĽ:           MŠ SR, OÚ OŠaK, OR SAŠŠ
ORGANIZÁTOR:              CZŠ sv. Jána Krstiteľa
TERMÍN:                            4.3.1999 v telocvični CZŠ
ÚČASTNÍCI:                      4 družstvá žiakov
                               1. miesto:              CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
                               2. miesto:              8-roč. Gymnázium Lipany
                               3. miesto:              ZŠ Sabinov, Ul. 17. nov.
                               4. miesto:              ZŠ Lipany, Komenského 14
                Víťazi okresného kola postúpili do Starej Ľubovne na regionálne kolo.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria