Hlavné menu

Počet návštev: 4287201
 • Pripravili ju žiaci všetkých tried. Spev kolied, scénky, tančeky prispeli k príjemnému predvianočnému stretnutiu žiakov, pedagógov a rodičov.
  Akadémiu predchádzalo tradičné stretnutie žiakov so svätým Mikulášom, ktorý im rozdával veselé sladké balíčky.
   
  07.04.2014 09:38 | viac »
 • 30. novembra 2000 v kostole sv. Jána Krstiteľa
  Pre žiakov našej školy pripravili Prešovský detský spevácky súbor PÚTNIČKOVIA.
  07.04.2014 09:33 | viac »
 • Žiaci našej školy absolvovali týždenný pobyt v rekreačnom stredisku Slovnaftu a.  s.r.o. v Chtelnici v Bielych Karpatoch.
  Bola to odmena za umiestnenie na 1. mieste v celoslovenskej súťaži Ekohliadka 2000.
  07.04.2014 09:29 | viac »
 • Pracovníci školy k 1. septembru 2000
  07.04.2014 09:13 | viac »
 • Milé prekvapenie prišlo až ďalekého  Vilniusu – Lithuania, kde vo výtvarnej súťaži bola ocenená práca Petra Zajaca (3. roč.) z 19 zaslaných na tému „Prírodná rozprávka 2000“
  07.04.2014 09:12 | viac »
 • Slávnostnú sv. omšu slávil otec biskup Bernard Bober
  07.04.2014 09:09 | viac »
 • Na slávnostné stretnutie pri príležitosti ukončenia šk. roka 1999/2000 a morálneho oceňovania v katolíckych školách Košickej arcidiecézy dňa 26. júna 2000 v kostole Krista Kráľa v Košiciach.
  07.04.2014 09:05 | viac »
 • Osemročné Gymnázium                                  - 2 žiaci
  Gymnázium Sabinov                                       - 5 žiaci
  OA Sabinov                                                     - 12 žiakov
  Gymnázium sv. Moniky Prešov                     - 3 žiačky
  SPŠ elektrotechnická                                        - 1 žiak
  SLŠ - Kollárova 10                                            - 1 žiak
  SOU – odevná Prešov                                       - 2 žiačky
  SOUP Sabinov                                                   - 2 žiaci
  SOUP Lipany                                                     - 2 žiaci
  SOU Vodárenská 3 Prešov                              - 2 žiaci
  SOU pošt. a tech. KOŠICE                              - 1 žiačka
  SOU dopravné                                                   - 1 žiak
  SPOŠ Sabinov                                                    - 5 žiakov
  SOU Lesnické Sigord                                        - 1 žiak
  SEV Ľ. Podjavorinskej Prešov                        - 1 žiak
   
  Prejeme veľa úspechov v štúdiu.
  07.04.2014 09:01 | viac »
 • ... dňa 10. júna sa 15 žiakov školy zúčastnilo finále celoslovenskej súťaže EKOHLIADKA 2000. Organizátorom podujatia bola akciová spoločnosť SLOVNAFT. Do tohto ročnej EKO hliadky sa zapojilo 59 škôl so 162 výtvarnými prácami.
  07.04.2014 08:58 | viac »
 • Medzinárodná súťaž detskej tvorivosti s folklórnou tématikou.
  07.04.2014 08:53 | viac »
 • VYHLASOVATEĽ:           MŠ SR, OÚ OŠaK, OR SAŠŠ
  ORGANIZÁTOR:              CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  TERMÍN:                            4.3.1999 v telocvični CZŠ
  ÚČASTNÍCI:                      4 družstvá žiakov
                                 1. miesto:              CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
                                 2. miesto:              8-roč. Gymnázium Lipany
                                 3. miesto:              ZŠ Sabinov, Ul. 17. nov.
                                 4. miesto:              ZŠ Lipany, Komenského 14
                  Víťazi okresného kola postúpili do Starej Ľubovne na regionálne kolo.
  07.04.2014 08:51 | viac »
 • Celodiecézna výtvarná súťaž z 10 zaslaných prác bolo 6 ocenených autormi sú:
  • Zuzana Roháľová
  • Lenka Pribulová
  • Ľubo Janík
  • Barbora Semaníková
  • Mirka Duhančíková
  • Lýdia Boháčová
  V literárnej súťaži ocenená za vlastnú tvorbu bola Jana Fekiačová
  07.04.2014 08:50 | viac »
 • Vedomostná súťaž – Arcidiecézneho kola
                  4. miesto:              Mária Horňáková
                                                 Mária Svatová
                                                 Mária Záhoráková
  Biblická súťaž (organizátor saleziáni)
                  10. miesto:           Lucia Jurková
                                                 Jana Roháľová
                                                 Zuzana Eliášová
                  11. miesto:           M. Horňáková
                                                 M. Svatová
                                                 M. Záhoráková
  07.04.2014 08:49 | viac »
 • Obvodové kolo v recitovaní vlastnej tvorby sa konal v MsKS
  ocenená bola: L. Jurková – 9. ročník
  v prednese poézie: M. Horňáková – 5. ročník
                                     J. Roháľová – 9. ročník
                                 Vlastnou tvorbou reprezentovali v literárnej súťaži Senica L. Novomeského
                                                                 Lucia Jurková a Jana Fekiačová
  07.04.2014 08:47 | viac »
 • V tomto školskom roku sa žiaci zapojili do týchto súťaží:
                 ŠALIANSKÝ MAŤKO (okresné kolo)
                                 reprezentovali: Barbora Stračiaková
                                                                Terézia Dzuríková
                                                                Lucia Janigová
                                                                Lívia Horňáková
  07.04.2014 08:46 | viac »
 • 5. ročník -             8. miesto v diecéze             - Mária Horňáková
                                 11. miesto                            - Švačová Marcela
  6. ročník -             5. miesto                               - Dačová Mária
  7. ročník -             4. miesto                               - Roháľová Zuzana
                                                                                - Švatová Mária
                                 7. miesto                               - Horňák Jozef
                                 11. miesto                            - Záhoráková Mária
                                 14. miesto                            - Mlynarčíková Ľubica
                                 19. miesto                            - Čorbová Zuzana
  8. ročník -             11. miesto                            - Andrášová Zuzana
                                 15. miesto                            - Konečná Zuzana
                 Všetci zúčastnení sú úspešní riešitelia Olympiády, k čomu im blahoželáme.
  07.04.2014 08:44 | viac »
 • 40. ročník fyzikálnej olympiády v Prešovskom kraji sa uskutočnil dňa 14.5.1999. Zúčastnilo sa ho 44 žiakov z 34 škôl.
  Úspešnými riešiteľmi boli všetci zúčastnení.
  Našu školu reprezentovala: LUCIA JURKOVÁ – žiačka IX. B triedy
  Z celkového počtu 40 bodov získala 32,5 bod. a skončila na 10. mieste z 30.
  07.04.2014 08:43 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria