Hlavné menu

Počet návštev: 4118837

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka

Gymnázium Konštantínova                                      - Vaňo
Gymnázium sv. Moniky                                           - Dujava
OA Sabinov                                                            - Novotná, Kolarčíková
HA Prešov                                                              - Sekeráková, Župová
Cirkevná zdravotná                                                  - Konečná
SPoŠ agropodnikanie                                              - Borz, Varhoľ
SOU – umelecký rezbár                                          - Urban
            umelecký stolár                                          - Bednár, Novotný
            umelecký keramik                                       - P. Tomaščák
CSOU – umelecký šperkár                                       - Boháčová
SOUP Sabinov                                                        - Fabián, Gaľa, Merva, Verešpej
SOU drevárske                                                        - Košč
SOU služieb                                                           - Puškášová
SOU obchodné                                                       - Popadičová

15 pedagógov ZŠ sv. Jána Krstiteľa zúčastnilo sa duchovného cvičenia v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Prešove pod Kalváriou.

Exercície viedol páter Mydla Dufka. Meditácie (rozjímania) vzchádzajú zo Svätého písma sa postupne počas jednotlivých dní rozvíjali od otázky Kto je pre mňa Boh a kto som ja, cez myšlienku duchovnej slobody, rozlišovanie cieľov, svedomia, hriechu, cvičenia vôle, pamätí a rozumu, uvedomením si strachu z večného zatratenia, dôkladným spytovaním svedomia vedúceho k úprimnému pokániu a vďačnosti za nekonečné Božie milosrdenstvo.

Duchovné prežívanie umocňovalo aj každodenné stretnutie na sv. omši a adorácií.

Vďaka Ti dobrotivý Bože, že si nám doprial takéto duchovné posilnenie.

Modlitba sv. Ignáca za veľkodušnosť:

Večné slovo, Jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti. Nauč nás tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ;

                                          Aby sme dávali a nepočítali,

                                          Aby sme bojovali a nedbali na rany.

                                          Aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,

                                          Aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu,

                                          ako vedomie, že sme splnili Tvoju svätú vôľu.

                                                                                                             Mgr. Eva Antolová

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria