Hlavné menu

Počet návštev: 4113570

Náhlim sa k Ježiškovi (Alma Gallová, OSF)

K jasličkám Ježiškovým náhlim sa radostne,
môj hlas znie spevom novým, poviem mu slávnostne:
Vítam ťa, Dieťa krásne, môj Boh a sveta Kráľ!
Hľa, hviezdy žiaria jasne, ty si svetlo dal.
Skláňam sa v úcte k zemi pred tvojou velebou,
môj hlas je zrazu nemý, pokorný pred tebou.
Môj Boh – ty Dieťa malé, dnes pre mňa zrodené,
ľúbiš ma neskonale – oči mám zrosené.
Len láskou vrúcnou, vrelou, túlim ťa v náručí,
pokorná, nežná úcta modliť ma naučí.
K jasličkám Ježiškovým poďme dnes spoločne,
spievajme srdcom novým a žime statočne
na jeho česť a slávu!

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria