Hlavné menu

Počet návštev: 4308603

Ako uspeli Prírodovedci

Tým, čo radi lietajú vo hviezdach, je vhodnou príležitosťou zoznámenie sa s nimi v súťaži „Čo vieš o hviezdach“. Z jej okresného kola Dávid Novotný priniesol 3.miesto.
1.miesto v PYTAGORIÁDE získal:                                              
Úspešnými riešiteľmi matematickej a chemickej olympiády:
Poznaj a chráň prírodu: Števko Miščík má 1.miesto v okrese.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria