Hlavné menu

Počet návštev: 4109324

Vo víre súťaží

Škola v šk. roku 1997/1998 poskytla deťom mnoho príležitosti na realizáciu ich záľub a záujmov v rôznych krúžkoch a nepovinných vyučovacích predmetoch.
V súťažiach, olympiádach, a športových zápoleniach si mohli zručnosti a vedomosti overiť nie len na úrovni školy, mesta ale aj okresu a kraja.

Všetci, ktorí sa podieľali na úspešnej reprezentácií školy, boli slávnostne odmenený na kultúrnom podujatí, ktoré sa konalo 21. mája 1998 pri príležitosti Celosvetového dňa katolíckych škôl, a na úspechu svojich sa mohli „live“ kochať aj ich rodičia, ktorí v tento deň mali príležitosť tiež vniknúť do tajov školy, pozrieť si jej priestory a zúčastniť sa programu, pripraveného pedagógmi a žiakmi.

Večerné spoločenské stretnutie rodičov a učiteľov školy uzatvorilo slávnostný deň, na ktorého organizátorsky sa podieľali aj členovia rodičovskej rady.

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria