Hlavné menu

Počet návštev: 4119478

Detská paleta ´98

ZŠ sv. Jána Krstiteľa v spolupráci s Vlastivedným múzeom Prešov, pracoviskom MM v Sabinove a ostatnými ZŠ a ZUŠ v okrese, pripravili VI. Ročník detskej výtvarnej tvorby.
Výstava zameraná k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, bola vyinštalovaná MsKS od 15. apríla do 31. mája.

Dňa 23.4.98 za účasti a zastúpení popredných predstaviteľov mesta a škôl uskutočnilo sa slávnostné hodnotenie s pekným, kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci pod vededín p. uč. PaedDr. Daniely Leššovej, Mgr. Urdzíkovej, Zborajovej, Lukáčovej, Matisovskej.

Medzi množstvom ocenených prác boli žiaci našej školy:

Peter Tomaščák, Tomáš Pavlič, Zuzana Roháľová, Z. Lazorová, Paľo Štroncer, M. Mišenčíková, V. Molčánová, M. Zahoráková, Lucia Jurková.

  

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria