Hlavné menu

Počet návštev: 4308611

Slovenčina

V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do viacerých súťaží.
   

Hviezdoslavov Kubín – zúčastnilo sa 29 žiakov. 6 sa zúčastnilo obvodného kola. Získali sme dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto. Žiačka T. Lešková zo 4.A triedy obsadila I. miesto v okresnom kole a postúpila do krajského, kde získala diplom za prednes a dramaturgiu.

Veronika Macková v okresnom kole bola na 3. mieste.

Súťaže Šalianský Maťko sa zúčastnila Zuzana Roháľová a obsadila 3. miesto. Súťaže v Poprade s p. učiteľkou M. Matisovskou sa zúčastnili dve žiačky- Dominika Jurková a Mirka Trávničková.

Ani písomné literárne súťaže sme neobišli. Literárny Kežmarok- Jana Fekiačová

                                                                              ,, a slovo bolo u Boha...“- Košice- J. Fekiáčová

Zapojili sme sa aj do literárno - výtvarnej súťaže, ktorú pripravilo okresné centrum proti drogové v MsKS. Podľa potreby prispievali sme do časopisu Skala.

                J. Dubská

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria