Hlavné menu

Počet návštev: 4308595

Dušičková oktáva

Dušičky- čas spomienok a návratov.
Každý rok v novembri prichádza takáto na dotyk mocná chvíľa. Všetci sa skláňame nad hrobmi tých, ktorí pre nás čosi znamenali. S úctou vybaľujeme svoje batôžky spomienok, ukryté kdesi v hlbokých skrýšach srdca.

Vypínajúci sa kríž – ten maják cintorína- a plameň sviec, znamenajúci svetlo v tme, ako by nám chceli pripomenúť, že život a smrť patria spolu, že láska na kríži dvíha nádej a tíško vyslovuje pre nás výzvu, dáva nám poverenie neustať, nesklamať. Život na tomto svete má predsa pokračovanie kdesi ďalej...

Preto, hoci chlad s vetrom a večernou hmlou sadajú na krajinu, naše srdcia odolávajú a otvárajú sa pre pomoc neznámym.

Dňa 10.10.1998 v Prešovskej mestskej hale sa konal Evanjelizačný seminár,, oheň “ pod heslom ,, Duch Pánov je nado mnou “. Zúčastnili sa ho deti aj mladí pedagógovia školy.

Na škole dostali žiaci možnosť zapojiť sa do Pápežského misijného diela, ktoré modlitbami a hmotne pomáha Sv. Otcovi i všetkým misionárom.

Podmienky:          1. Denná modlitba Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu s prosbou k sv. F. Xaverskému a Terezke Ježiškovej za misie,, Patróni misií, orodujte za nás! “

                               2. Získať členstvo za poplatok 1,-3,- Sk na misie

                               3. Prispieť malým darčekom.          

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria