Hlavné menu

Počet návštev: 4119476

Stane sa tradíciou ?

Sviatok Nanebovstúpenie Pána – Celosvetový deň Katolíckych cirkevných škôl.
Pedagógovia a žiaci sviatok začali účasťou na sv. omši. Po nej nasledoval deň otvorených dverí, ktorý začal vystúpením žiakov. V rámci programu boli odmenený žiaci, ktorí vzorne reprezentovali školu. Zástupca rodičov symbolickou kytičkou poďakoval pedagógom a pracovníkom školy za svedomitú prácu. 

Potom zazneli diskotékové rytmy. Menším nedostatkom bola slabá účasť rodičov. Deň ukončilo večerné spoločenské posedenie učiteľov a rodičov. Do tanca a na počúvanie vyhrávala dychová hudba, o občerstvenie a dobrú náladu bolo postarané.

                                                                              Tomáš Vaňo za Rodičovskú radu

                                                                              pri CZŠ v Sabinove

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria