Hlavné menu

Počet návštev: 4308589

Rozlúčka

Tradičné lúčenie sa ôsmakov nielen so školou, pedagógmi, spolužiakmi, ale trocha aj s detskou bezstarostnosťou prebiehalo snáď počas posledných dní školského roku. Vyvrcholením bol posledný deň po „vysvedčení“. 

Snáď za všetkých spomeniem vozíčkara Martina Flardoňa, ktorý s radosťou pozvanie na večierok nie iba prijal, ale do konca vydržal. Svoj vzťah ku škole a spolužiakom pochvalne vyjadril v katolíckom mesačníku Skala.

Ďakoval celému vedeniu školy, na čele s pánom dekanom Mgr. J. Naščákom a pánom riaditeľom Mgr. P. Hužvárom, všetkým pánom učiteľom, žiakom a milým tetám upratovačkám za všetko čo pre neho urobili.

Tým, ktorí opustili školu prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania, veľa úspechov a pokoj v osobnom živote. 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria