Hlavné menu

Počet návštev: 4287191
 • Raz za čas postihne každého z nás, malého, dospelého či starého choroba. Aby sa chorý človek čo najskôr vyliečil, musí dodržiavať pokyny lekára. Okrem liekov potrebuje pokojné prostredie a pomocnú ruku blízkych a priateľov. Chorého máme povzbudiť, rozosmiať, dávať mu nádej na skoré uzdravenie. Keď som chorá je mi smutno a aj preto sa snažím chorobe vyhýbať.                              Hilda Gálová 5.B
  04.04.2014 11:35 | viac »
 • Na prípravu šťastných Vianoc potrebujeme 4 sviečky a 1 veniec. Sviečkami veniec doplníme a položíme zhruba na 20 dní na miesto, kde najviac času trávi rodina po hromade. Keď večer stíchne všetok zhon každodenného dňa, zapaľujeme postupne sviečku po sviečke, každú nedeľu jednu. Ich jagavé svetlo naplní dom atmosférou pokoja a pohody, čo doplníme čítaním Božieho slova či modlitbou. Postupne, keď nám sviečky dohárajú pridávame túžbu prekvapiť najbližších darčekom.
  04.04.2014 11:33 | viac »
 • Marek J. :             Advent je radostný čas očakávania, v ktorom si máme očistiť svedomie, stíšiť sa, nezúčastňovať sa hlučných zábav, diskoték.
  Už Ján Krstiteľ hovoril: ,,pripravte cestu Pánovi“! aj my sa máme podľa toho správať a s čistým srdcom privítať malého Ježiška.
  04.04.2014 11:31 | viac »
 • Dušičky- čas spomienok a návratov.
  Každý rok v novembri prichádza takáto na dotyk mocná chvíľa. Všetci sa skláňame nad hrobmi tých, ktorí pre nás čosi znamenali. S úctou vybaľujeme svoje batôžky spomienok, ukryté kdesi v hlbokých skrýšach srdca.
  04.04.2014 11:30 | viac »
 • Všetko sa to začalo v jednu prázdninovú sobotu, keď som cestovala s otcom navštíviť babku.
  Na autobusovej zastávke v Šarišských Michaľanoch sme zbadali osamotenú rehoľnú sestričku a zastavili sme jej. Viditeľne ju to potešilo, pretože jej ušiel autobus do Prešova.
  04.04.2014 11:29 | viac »
 • Viete si predstaviť kyticu, uvitú z päťdesiatich červených ruží ? Musí to byť úchvatný pohľad, ktorý v nás vyvoláva len tie najušľachtilejšie city. Ak darca do každej z tých ruží vloží svoju vďaku, prosbu, lásku, obdarovaný sa iste zahľadí na tú krásu očami plnými nehy a ochoty splniť maličkú prosbu z tých mnohých, ktoré sú ukryté v červených lupeňoch...
  04.04.2014 11:27 | viac »
 • Aj v tomto školskom roku sme úspešne nadviazali na športové tradície našej školy.
  Už tradične sme bodovali a úspešne obsadili v okresnej žiackej lige chlapcov v basketbale, ktorú sme vyhrali. Na regionálnom kole v St. Ľubovni sme skončili na treťom mieste a prišli tak o postup na krajské kolo.
  04.04.2014 11:26 | viac »
 • Jeseň na trón usedáva,
  vietor s lístím sa pohráva.
  Listy krásne žlté, červené,
  vymaľované farbami jesene.
   
  Zafúka vietor veselo,
   pomedzi stromy sa preháňa
  a krehké spevavé vtáča
  do teplých krajín vyháňa.
   
  Po jeseni príde zima,
  potom jar a znovu letné prázdniny.
  Lenže pozor deti!
  Jeseň príde už čoskoro za nimi.
   
  Pani jeseň bude zase
  chladný vietor zvolávať
  a malé farebné lístočky
  budú s vetrom tancovať.
  PRÁVE TAK AKO TERAZ!!!
   
  Júlia Fecková, 5.B trieda
  04.04.2014 11:25 | viac »
 • Pracovníci školy v šk. roku 1998/99.
  04.04.2014 11:24 | viac »
 • „Pane, daj nám oči, aby sme videli,
  srdce, aby sme milovali,
  a dych, aby sme obstáli.

  Daj nám, aby sme našli cestu k Tvojim myšlienkam,
  deň za dňom a hodinu za hodinou.
  Daj, aby sme sa postupne stávali tým,
  na čo si nás stvoril.

  Pomôž nám, aby sme do zajtrajška šli
  bez ohliadnutia sa naspäť
  a bez strachu z toho, čo nás čaká.“
   
  04.04.2014 11:22 | viac »
 • Sviatok Nanebovstúpenie Pána – Celosvetový deň Katolíckych cirkevných škôl.
  Pedagógovia a žiaci sviatok začali účasťou na sv. omši. Po nej nasledoval deň otvorených dverí, ktorý začal vystúpením žiakov. V rámci programu boli odmenený žiaci, ktorí vzorne reprezentovali školu. Zástupca rodičov symbolickou kytičkou poďakoval pedagógom a pracovníkom školy za svedomitú prácu. 
  04.04.2014 11:15 | viac »
 • Tradičné lúčenie sa ôsmakov nielen so školou, pedagógmi, spolužiakmi, ale trocha aj s detskou bezstarostnosťou prebiehalo snáď počas posledných dní školského roku. Vyvrcholením bol posledný deň po „vysvedčení“. 
  04.04.2014 11:10 | viac »
 • Zúčastnili sa súťaže „Pieseň pre sv. Otca“, a súťaží Slovenský slávik, ktorého republikové finále 8. ročníka speváckej súťaže detí v interpretácií slovenskej ľudovej piesne pod záštitou Petra Dvorského uskutočneného v MsKS v našom meste. 

   
  04.04.2014 11:08 | viac »
 • Tým, čo radi lietajú vo hviezdach, je vhodnou príležitosťou zoznámenie sa s nimi v súťaži „Čo vieš o hviezdach“. Z jej okresného kola Dávid Novotný priniesol 3.miesto.
  1.miesto v PYTAGORIÁDE získal:                                              
  Úspešnými riešiteľmi matematickej a chemickej olympiády:
  Poznaj a chráň prírodu: Števko Miščík má 1.miesto v okrese.
  04.04.2014 11:05 | viac »
 • Veľmi dobre obstáli v okresnej žiackej lige chlapcov v basketbale, ktorú sme presvedčivo vyhrali (1. miesto). Dievčatá v tej istej súťaži obstáli pekné druhé miesto. V regionálnom kole v Starej Ľubovni chlapci skončili na 3. mieste. Na úspechu sa podieľal M. Vaňo, L. Bečaver, P. Tomáščak, J. Kuchár, P. Gabzdil, M. Bednár, K. Kerestešová, D. Podprocká, J. Roháľová, E. Vojtková, E. Dzuríková a M. Kušnírová.
  04.04.2014 11:04 | viac »
 • Veľmi dobre obstáli v okresnej žiackej lige chlapcov v basketbale, ktorú sme presvedčivo vyhrali (1. miesto). Dievčatá v tej istej súťaži obstáli pekné druhé miesto. V regionálnom kole v Starej Ľubovni chlapci skončili na 3. mieste. Na úspechu sa podieľal M. Vaňo, L. Bečaver, P. Tomáščak, J. Kuchár, P. Gabzdil, M. Bednár, K. Kerestešová, D. Podprocká, J. Roháľová, E. Vojtková, E. Dzuríková a M. Kušnírová.
  04.04.2014 11:04 | viac »
 • Keď v tomto roku sa v Prešove naši „zdravotníci“ dostali na 2. miesto za hliadku zo ZŠ sv. Mikuláša z Prešova, utvorili peknú tradíciu po minuloročnom úspechu.
  04.04.2014 11:02 | viac »
 • Škola v šk. roku 1997/1998 poskytla deťom mnoho príležitosti na realizáciu ich záľub a záujmov v rôznych krúžkoch a nepovinných vyučovacích predmetoch.
  V súťažiach, olympiádach, a športových zápoleniach si mohli zručnosti a vedomosti overiť nie len na úrovni školy, mesta ale aj okresu a kraja.
  04.04.2014 10:59 | viac »
 • ZŠ sv. Jána Krstiteľa v spolupráci s Vlastivedným múzeom Prešov, pracoviskom MM v Sabinove a ostatnými ZŠ a ZUŠ v okrese, pripravili VI. Ročník detskej výtvarnej tvorby.
  Výstava zameraná k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, bola vyinštalovaná MsKS od 15. apríla do 31. mája.
  04.04.2014 10:58 | viac »
 • V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do viacerých súťaží.
     
  04.04.2014 10:53 | viac »
 •  Tradičné spestrenie fašiangov.
  04.04.2014 10:50 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria