Hlavné menu

Počet návštev: 4123886

"Stupeň kultúry je závislý skoro vždy od lásky k práci." (M. Gorkij)

Mladí ľudia potrebujú pomoc, aby si zvolili povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, lebo to je predpoklad, aby v zvolenom povolaní bol každý jednotlivec tvorivý, aby ho práca tešila, aby ju vykonával kvalitne, dosahoval úspech, a tým aj získal vnútorné uspokojenie a pocit, že správne napĺňa zmysel života.

Žiaci našej školy navštívili viackrát SOU služieb v Prešove, v rámci „Dňa otvorených dverí“

SOUP Lipany... K lepšej informovanosti prispeli besedy s pracovníkmi stredných škôl a stredných odborných učilíšť, triednické hodiny a stretnutia rodičov s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi.

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria