Hlavné menu

Počet návštev: 4109352

"Cieľom umenia je robiť šťastným" (Michelangelo)

Jedným z najstarších spôsobov, ako ľudstvo vyjadruje svoje myšlienky, zobrazuje miesta, predmety, cibrí si zručnosť, hľadá nové prostriedky a spôsoby sprostredkúvať iným čo sami videli, je pravé výtvarné umenie.
Priestor k vytváraniu vlastných predstáv, ktoré často dospelých privádzajú do úžasu, dostávajú žiaci na hodinách výtvarnej výchovy. Deti tak ako dospelý túžia po odmene. Pre nás sú ňou výsledky žiackych prác, ktoré reprezentujú školu na výstavách a súťažiach. 

V tomto šk. roku opustilo výtvarný kabinet približne 250 žiackych prác. Zúčastňujú sa na súťažiach – Lidice 1997, EKO Slovnaft Bratislava, Patrónka Slovenska - Nitra, Dedičstvo predkov zachovaj nám, Pane – Košice, Biblické príbehy Bardejov, celoslovenské súťaže Hvezdáreň – Hurbanovo, O živej a mŕtvej vode – Lipany, Detská paleta Sabinov.

 víťazí Detskej Palety ´97

 Súťažné práce "Biblia vo fantázií detí" Bardejov

 Práce pre Hviezdáreň Hurbanovo od žiakov 3. roč.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria