Hlavné menu

Počet návštev: 4123888

V očakávaní príchodu Ježiša Krista

1.adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok, rok, ktorý v rámci prípravy na jubileum 2000. Výročia príchodu Ježiša Krista na svet je zameraný na prehĺbenie našej úcty k druhej Božskej osobe- Ducha Svätého.

Čo tento rok prinesie do života našej školy?

V prvom rade sa budeme snažiť u žiakov rozvíjať vedomie, že Cirkev, živé spoločenstvo apoštolskej viere, je miestom nášho poznania Ducha Svätého- v písme, ktoré inšpiroval

  • v tradícií
  • v učiteľskom úrade Cirkvi,
  • vo sviatostnej liturgii,

v ktorej nás prostredníctvom slov a symbolov uvádza do spoločenstva s Kristom,

- v modlitbe, v ktorej sa za nás prihovára

- v charizmách a službách, ktorými je budovaná Cirkev,

- v prejavoch apoštolského misionárskeho života,

- vo svedectve svätých.

Preto pre naše otváranie sa Duchu Svätému využijeme poznávanie Biblie na hodinách náboženstva, modlitbu svätého ruženca, ktorý každý štvrtok pred začiatkom vyučovania s deťmi v kaplnke, budeme upriamovať deti na dennú modlitbu (modlitba chváli, velebenia, klaňania, prosby, Žalmy, modlitba v triede pri adventnom venci). Tiež chceme povzbudzovať deti ( je to aj veľká úloha pre rodičov), aby poznali svoje dobré stránky a snažili sa pomocou uvedomenej si dobrej vlastnosti slúžiť svojmu okoliu a viesť deti robiť dobro pre samo dobro( veď Boh má radosť z dobra, i mňa to napĺňa radosťou).

Ako motivácia slúži deťom výzdoba a výroba ozdôb na vianočný stromček v škole, nácvik adventných a vianočných piesní, príprava vianočnej akadémie.

                                                                              Ing. Jozef Kovalík

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria