Hlavné menu

Počet návštev: 4123890

Zoznam pracovníkov školy

Učiteľský zbor školský rok 1997/1998

Mgr. Peter Hužvár (F-Zpv)                               - riaditeľ školy

Mgr. Eva Novotná (Sj-Nj)                                               - zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Jozefa Dubská (Sj-Rj)                             - výchovný poradca

Mgr. Miriam Matisovská (1.-4. r. šp Vv)       - tr. uč. 1.A

                               Mgr. Miriam Zborovjanová (1.-4.r. šp )        - tr. uč. 1.B

                               Mgr. Mária Lukáčová (1.-4. r.)                       - tr. uč. 2.A

                               Mgr. Silvia Urdzíková (1.-4.r. šp)                    - tr. uč. 2.B

                               Anna Falatová (1.-4. r.)                                    - tr. uč. 3.A

                               Mgr. Peter Poráč (1.-4. r.)                                  - tr. uč. 3.B

                               Mgr. Rudolf Sladkovský (1.-4. r. šp Tv)        - tr. uč. 4.A

                               Mgr. Zuzana Summerová (1.-4. r. šp Zt)       - tr. uč. 4.B

                               PaedDr. Daniela Leššová (Z-Rj)                     - tr. uč. 5.A

                               Mgr. Anna Gallovičová (M-Zpv)                    - tr. uč. 5.B

                               Mgr. Adrián Šurín (Tv-Ov)                               - tr. uč. 6.A

                               Mgr. Mária Boriščáková (Sj-D)                      - tr. uč. 6.B

                               RNDr. Helena Mlynarčíková (Ch)                 - tr. uč. 7.A

                               Mgr. Ľudmila Hrehorčáková (P-Ch)              - tr. uč. 7.B

                               Mgr. Eva Antolová (Sj-D)                                - tr. uč. 8.A

                               Mgr. Terézia Vráblová (Sj-Aj)                         - tr. uč. 8.B

                               Ing. Mária Palenčárová                                    - katechétka

                               Antónia Vojtková (Vv.)                                   - učiteľka

                               Jozef Rodziňák (M.-F.)                                     - externý učiteľ

                               Mgr. Jaroslav Naščák                                       - dekan, externý učiteľ

                               Mgr. Peter Zubko                                               - kaplán, externý učiteľ

                               Mgr. Františka Sladkovská (1.-4. r. šp.Tv)    - DMD

                               Mgr. Mária Janečková (1.-4. r. šp. Hv)          - DMD

                               Mgr. Mária Zborayová (1.-4. r. šp. Zt)           - DMD

                               Eva Matúšiková                                                - vychovávateľka

                               Daniela Kolarčíková                                         - vychovávateľka

                Ostatní zamestnanci školy:

                               Ing. Jozef Kovalík                                             - ekonóm školy

                               Viktória Hanušinová                                        - referentka školy

                               Peter Smetana                                                    - školník, údržbár

                               Dušan Cuker                                                       - kurič, údržbár

                               Anna Peregrínová                                              - upratovačka

                               Miloslava Radačovská                                    - upratovačka

                               Jozefína Vranková                                           - upratovačka

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria