Hlavné menu

Počet návštev: 4287093
 • Bohatá nádielka programu spestrila očakávaný príchod najkrajších a najradostnejších sviatkov roka.
  Predstavili sa prváčikovia prekrásne spievajúci koledy, ale aj druháci a tretiaci s nacvičenými scénkami. No zahanbiť sa nenechali ani deti s vyšších tried. Svoju šikovnosť predviedli nie iba pred spolužiakmi a pedagógmi, ale divákmi boli aj rodičia a starý rodičia. 
  Mladí výtvarníci prispeli k dobrej pohode výstavou v MsKS- Čaro Vianoc. Pri otvorení boli pozvaní hostia a pán dekan, ktorý sa ochotne odfotografoval s deťmi zo speváckeho krúžku.
   
  04.04.2014 10:48 | viac »
 • Najobľúbenejším výrazom jeho uctievania je svätomikulášska tradícia.  Vychádza predovšetkým z Mikulášovho patrocínia nad deťmi. Na podnet dlhodobej tradície obdarúvania na jeho sviatok pokračujeme každoročne aj v našej škole.
  Tohoročný Mikuláš v prezlečení p. katechéta Ing. J. Kovalíka, obdarúval deti počas vyučovania priamo v triedach. Sladké pozornosti od krásneho pána Mikuláša urobili veľkú radosť všetkým žiakom školy. 
  04.04.2014 10:46 | viac »
 • 1.adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok, rok, ktorý v rámci prípravy na jubileum 2000. Výročia príchodu Ježiša Krista na svet je zameraný na prehĺbenie našej úcty k druhej Božskej osobe- Ducha Svätého.
  04.04.2014 10:45 | viac »
 • V decembri minulého roka sa na škole v našom meste rozbehol 3. ročník súťaže Biblia – kniha kníh.
  04.04.2014 10:43 | viac »
 • Po mimoriadne úspešnom 2. mieste v krajskom kole basketbalov chlapcov, v ktorom až neskorší medailisti na celoslovenskej súťaži – Poprad – nás pokoril o jediný bod a po zisku 16 medailových umiestnení (5 zlatých, 6 strieborných, 5 bronzových) z 36 možných v okresnom kole v atletike, stojíme plní očakávaní na prahu nového ročníka športových súťaži ZŠ
  04.04.2014 10:41 | viac »
 • Učiteľský zbor školský rok 1997/1998
  04.04.2014 10:40 | viac »
 • Sledujú ťa malé oči s oddanosťou dychtivou,
  a dve malé uši rýchlo hlcú každé z tvojich slov.
  Malé rúčky túžia, aby robiť, čo ty, vedeli.
  A ten malý chlapec chcel byť ako ty raz, dospelý.
   
  Ty si jeho veľkým vzorom, najmúdrejším na svete,
  a tebe do jeho duše pochybnosť sa nevpletie.
  To, čo vravíš a čo robíš, vpíja ako zázraky.
  Vyrastie, a v mnohých veciach bude i on rovnaký.
   
  Malý chlapec je ti v pätách, verí – pravdu máš,
  jeho oči rozšírené nad tebou vždy držia stráž.
  Každým slovom dávaš príklad, každým kúskom roboty,
  chlapcovi, čo túži dospieť, lebo chce byť ako ty.
  04.04.2014 10:38 | viac »
 • V historickom vývine ľudstva sa o výchovu mládeže starala rodina, škola a cirkev. Cirkevné školy majú vo svete dlhú historickú tradíciu. Na území Slovenska sa kresťanská výchova uplatňovala, praktizovala od najstarších čias, už v období Veľkomoravskej ríše. Podobne ako v iných európskych krajinách, vznikali aj na Slovensku školy kapitulské, kláštorné, farské, ktoré spravovala cirkev. Prvá zachovaná zmienka je v Nitre od roku 1111. Najstaršie správy o farských školách pochádzajú zo 14. storočia. Školy boli latinské, spravovali ich jezuiti piaristi.  Od polovice 18. storočia vzrastá záujem štátu o hospodársky a spoločenský život obyvateľov. Školstvo sa stalo stredobodom pozornosti. Nepriaznivé obdobie nastáva v čase realizácie maďarizačných tendencií.
  04.04.2014 10:31 | viac »
 • Mladí ľudia potrebujú pomoc, aby si zvolili povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, lebo to je predpoklad, aby v zvolenom povolaní bol každý jednotlivec tvorivý, aby ho práca tešila, aby ju vykonával kvalitne, dosahoval úspech, a tým aj získal vnútorné uspokojenie a pocit, že správne napĺňa zmysel života.
  04.04.2014 10:28 | viac »
 • „Deti nepotrebujú známky, budú sa učiť aj bez nich, ak spravíme z učenia proces rozvíjania túžob po poznaní.“
                                                                  Amonašvili
  04.04.2014 10:26 | viac »
 • Jedným z najstarších spôsobov, ako ľudstvo vyjadruje svoje myšlienky, zobrazuje miesta, predmety, cibrí si zručnosť, hľadá nové prostriedky a spôsoby sprostredkúvať iným čo sami videli, je pravé výtvarné umenie.
  Priestor k vytváraniu vlastných predstáv, ktoré často dospelých privádzajú do úžasu, dostávajú žiaci na hodinách výtvarnej výchovy. Deti tak ako dospelý túžia po odmene. Pre nás sú ňou výsledky žiackych prác, ktoré reprezentujú školu na výstavách a súťažiach. 
  04.04.2014 10:22 | viac »
 • „ Čím je človek rozumnejší, tým viac rozumu a dobra vidí v iných ľuďoch.“ 
  04.04.2014 10:08 | viac »
 • „Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá.“
  04.04.2014 10:07 | viac »
 • Najťažšia úloha pripadla porotcom. Spomedzi 180 masiek oceniť najlepších.
  04.04.2014 10:04 | viac »
 • Čo to bolo? Veľa zábavy, hry, súťaže.
  Kto to pripravil? No predsa všetci veselí chlapci, dievčence, ktoré usmernili triedni učitelia.
  Začali odvážni ôsmaci, no v hanbe neostali ani štvrtáci, tretiaci, druháci a najzlatší boli rozkošní prváci. Odmena – ani tá nechýbala. Hlučný potlesk a veselá diskotéka.
  04.04.2014 10:01 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria