Hlavné menu

Počet návštev: 4308613

Úspechy našich žiakov ...

V literárnej súťaži Nová šanca žiačka Zuzana Grešová získala I. miesto.
Do 4. ročníka súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, poriadanej MŠ, MK, MS, ML, SSP, ŠPÚ, JÚ Ľ.Štúra SAV sa z našej školy zapojili 5 žiaci, a to Mária Jurková 7.B, Juraj Vrábel 7.B, Veronika Goliášová 5.B, Marek Greš 4.B a Lucia Jurková 5.B. ....

Juraj Vrábel získal na okresnom kole laureáta súťaže, na celoslovenskom kole najvyššie ocenenie poroty v II. kategórií a Marek Greš čestné uznanie v I. kategórií. Pani uč. M. Kiktavá, ktorá týchto dvoch ocenených žiakoch usmerňovala v tvorbe súťažných prác, získala na celoslovenskom kole cenu poroty.

Cenu si menovaní boli osobne prevziať 26. júna 1996 v Nových Zámkoch s p. riaditeľom Mgr. P. Hužvárom. 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria