Hlavné menu

Počet návštev: 4119484

Z programu práce školy

Školský rok 1996/97 na všetkých školách sa začal v pondelok 2. septembra 1996.
Tradične začíname sv. omšou. Po presune do školskej budovy prihovoril sa p. riaditeľ P. Hužvár.
„ Cirkevné školstvo malo v dejinách významnú úlohu. Vzdelávanie na CZŠ aj naďalej bude vychádzať z cirkevných hodnôt, no zároveň bude rešpektovať súčasnú úroveň poznania.
Hlavným cieľom je pripravovať žiakov, aby sa vedeli orientovať vo svete, v ktorom žijú a dokázali sa sebarealizovať. 

Naďalej budeme vytvárať podmienky a priestor pre aktivitu žiakov, ich samostatnosť a tvorivosť. Rešpektujúc podmienky školy, požiadavky rodičov a záujmy žiakov vyučuje sa podľa dvoch učebných variant.

Na prvom stupni variant základný a jazykový – od 3. ročníka. Na druhom stupni podľa variantu č. 3 a učebného plánu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.

Vyučovací proces riadi efektívnejšie metódy. Vo väčšej miere využíva skupinové vyučovanie.“

Po úvodných slovách žiakom boli predstavovaní pedagogický pracovníci a oboznámením s organizačnými pokynmi sa rozišli domov.

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria