Hlavné menu

Počet návštev: 4308615

Zoznam pracovníkov

Zoznam pracovníkov k 1. septembru 1996.

Mgr. Peter Hužvár                              - riaditeľ školy

Mgr. Eva Novotná                             - pedagogická zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Jozef Kovalík                             - ekonóm/katechéta

Mgr. Jozefa Dubská                          - učiteľka, výchovná poradkyňa

Mgr. Mária Lukáčová                       - učiteľka – 1.A

Mgr. Silvia Urdzíková                       - učiteľka – 1.B (1.-4./sp Hv)

Anna Falatová                                   - učiteľka – 2.A  (1.-4.)

RNDr. Helena Mlynarčíková          - učiteľka – 2.B (Ch)

PaedDr. Daniela Lešová                   - učiteľka – 3.A (Z.-Rj)

Mgr. Mária Solárová                         - učiteľka – 3.B (1.-4./šp. Zt)

Mgr. Rudolf Sladkovský                  - učiteľ – 4.A (1.-4.)

Mgr. Zuzana Summerová                                - učiteľka – 4.B (1.-4./šp. Zt)

Mgr. Adrián Šurín                              - učiteľ – 5.A (Tv-Ou)

Mgr. Mária Boriščáková                  - učiteľka – 5.B (Sj-D)

Ing. Ľudmila Hrehorčáková            - učiteľka – 6.B (P-Ch)

Mgr. Eva Antolová                            - učiteľka – 7.A (Sj-D)

Mgr. Terézia Vráblová                      - učiteľka – 7.B (Sj-Aj)

Mgr. Anna Gallovičová                    - učiteľka – 8.A (M-Zt)

Jozef Rodziňák                                  - učiteľ – 8.B (M-F)

Ing. Mária Palenčárová                    - katechétka

Antónia Vojtková                              - učiteľka (Vv)

Eva Matušíková                                                - vychovávateľka ŠK

Daniela Kolarčíková                         - vychovávateľka ŠK

Jaroslav Naščák                                 - externý učiteľ

Mgr. Valéria Sopčáková                   - externá učiteľka

Mgr. Mária Feniková                        - externá učiteľka

Helena Andreanská                           - externá učiteľka

Slávka Kovalíková                           - externá učiteľka

Mgr. Peter Poráč                                 - učiteľ ZVD

Mgr. Františka Sladkovská              - učiteľka DMD

Mgr. Mária Janečková                      - učiteľka DMD

Viktória Hanušínová                        - hospodár. pracovník

Dušan Cuker                                       - kurič, údržbár

Peter Smetanka                                  - školník

Anna Peregrínová                              - upratovačka

Jozefína Vranková                            - upratovačka

Miroslava Radačovská                    - upratovačka

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria