Hlavné menu

Počet návštev: 4119492

Hurá prázdniny ...

V uplynulom školskom roku navštevovalo školu      žiakov. Žiaci boli rozdelení do 17 tried a dvoch odd. Školského klubu detí. Vyučovalo sa v troch variantoch. zameranie na výučbu cudzích jazykov a matematiky. Deti mali možnosť využívať počítačovú tech., pracovať s projektom Lego Dacta, venovať sa rôznym záujmovým činnostiam. 

Veľmi dobré výsledky dosiahli vo výtvarných, športových, prírodovedných súťažiach, Mnohí žiaci sú členmi „Rytieri nepoškvrnenej“ Mariánskej družiny. Modlitbami, spevmi a dobrými skutkami prispievajú k šíreniu radostnej zvesti evanjelia.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria