Hlavné menu

Počet návštev: 4308621

Stretnutie pedagogických pracovníkov

20. mája sa v priestoroch školy uskutočnilo stretnutie všetkých pedagogických pracovníkov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy – CELODIECÉZNY METODICKÝ DEŇ.
Koná sa každoročne – na inej cirkevnej škole. Stretnutie začalo o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v sabinovskom farskom kostole, kde sa prihovoril otec arcibiskup A. Tkáč a riaditeľ arcibiskupského šk. úradu p. Macák. ktorý všetkým zaželal tvorivú podnetnú a obohacujúcu pracovnú atmosféru.

Po sv. omši sme sa presunuli do priestorov školy. Po malom občerstvení, ktoré sme pripravili naším kolegom, nasledovala práca v jednotlivých predmetových sekciách – sekcia SJ, sekcia 1.-2. roč., sekcia 3.-4. roč., sekcia M, sekcia prírodovedných predmetov, sekcia Vv, Tv, Hv, náboženstva ...

Účastníci získali nové vedomosti, praktické zručnosti, dohodli sa na ďalšej spolupráci medzi školami. Odborní lektori prednášali o nových pedagogických skúsenostiach.

Zasadnutie skončilo prijatím záverečných opatrení spoločným obedom, po ktorom sa zúčastnení rozišli.

TVORIVÉHO DUCHA DAJ NÁM, Ó, PANE

                                                                              Mgr. Eva Antolová

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria