Hlavné menu

Počet návštev: 4119432

Košickí mučeníci

Historická druhá návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. nás všetkých povzbudila do živej prípravy.

Chceli sme pripraviť predovšetkým svoje srdcia, lebo on, náš otec, prináša Božie slovo, ktoré ich má naplniť. Na hodinách náboženskej výchovy sme preto modlitbami pripravili jeho cestu k nám. Mysleli sme predovšetkým na Nebeského Otca, ktorý nám samého pápeža dal a na Jána Pavla, aby mál ešte veľa síl v obhajobe a ohlasovaní pravdy, lásky a pokoja. Sviece, ktoré pri týchto modlitbách svietili sa zlejú so všetkými sviecami, v ktorých je ukrytá sila.

25. mája 1995 usporiadali sme školskú súťaž o Blahoslavených Košických učeníkoch. Zúčastnili sa na nej tri družstvá zo 6.A, 6.B a 5.B triedy a miešané družstvo ôsmakov a siedmakov. Víťazom sa stalo družstvo 6.A a reprezentovalo školu na celodiecéznej súťaži v Krásnej nad Hornádom.

Apoštolské a misijné úsilie Sv. Otca podporilo 165 žiakov, stali sa členmi Pápežských misijných diel a k ich práci prispievajú pravidelnými modlitbami a aj finančnou podporou.

Nech návšteva Jána Pavla II. prinesie obnovu celej našej vlasti.

Víťazi celodiecézneho kola:

                               Zuzana Vavzalová, Lucia Goliašová, Zdenka Lukačiková, Kuchárová Mária, Ondrejová Jana, Mirka Maľcovská, Konečný Ľubomír, Ľubomír Štvarták, Sebastián Fabián ...

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria